Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Domes sēde Nr. 10

26.06.2017

28.06.2017., plkst. 15.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Avēni-2, Zaļenieku pagasts);
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Gusti-4, Vircavas pagasts);
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 6-111, Kalnciema pagasts, 2.Ciedru iela 12-3, Jaunsvirlaukas pagasts; 4.Meža Pakuļi 6, Jaunsvirlaukas pagasts; 4.Draudzības 12A-91, Kalnciema pagasts; 5.Draudzības 8-117, Kalnciema pagasts; 6.Mazplatones 4-1, Lielplatones pagasts);
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Mazā Straumes iela 5-25, Svētes pagasts; 2.Veckupčas 1, Zaļenieku pagasts; 3.Dārza iela 15-17, Elejas pagasts; 4.Dārza iela 13-14, Elejas pagasts; 5.Parka iela 8-18, Elejas pagasts; 6.Kastaņu iela 4-11, Sesavas pagasts; 7.Zemgalieši 4, Sesavas pagasts; 8.Klieņi 2, Sesavas pagasts);
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pagasts; 2.Priedes 1, Sesavas pagasts; 3.Alejas 15-6, Lielplatones pagasts);
6. Par dzīvokļa īpašuma pieņemšanu dāvinājumā (Mazā Straumes 5-11, Svētes pagasts);
7. Par Jelgavas novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma ( protokols Nr.12 5§ 2.) "Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu" atcelšanu;
8. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pagasts);
9. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Jelgavas iela 11, Kalnciema pagasts; 2. 1.masīvs 85, Kalnciema pagasts);
10. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Lejas, Jaunsvirlaukas pagasts; 2.1.masīvs 187, Kalnciema pagasts; 3.Kārklu 15, Kalnciema pagasts);
11. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pagasts);
12. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Bajāriņi, Glūdas pagasts; 2.Bērzonītes, Glūdas pagasts; 3.Sniedziņi, Sesavas pagasts; 4.Odiņi, Glūdas pagasts; 5.Pakaviņi, Glūdas pagasts; 6.Zvejnieku krasts, Līvbērzes pagasts; 7.Laumītes, Līvbērzes pagasts; Vilcēni, Līvbērzes pagasts);
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Liepu iela 10, Vircavas pagasts);
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Mazlībēni, Vilces pagasts);
15. Par apbūves tiesības piešķiršanu ( Lielupes iela 37, Kalnciems, Kalnciema Vecticībnieku draudze);
16. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu ( Lielupes iela 41, Kalnciema pagasts);
17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Gusti, Vircavas pagasts);
18. Par koku ciršanu īpašumā “Lielvircavas pamatskola”, Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads;
19. Par koku ciršanu Sesavas pagastā, Jelgavas novadā;
20. Par koku ciršanu (Sidrabes parks, Lielplatones pagasts);
21. Par koku ciršanu (Lielplatones muižas parks, Lielplatones pagasts);
22. Par koku ciršanu (Elejas parks, Elejas pagasts);
23. Par koku ciršanu (Vircavas parks, Vircavas pagastā);
24. NĪN parāda dzēšana Ošeniekam (Līvbērzes pagasta pārvalde);
25. Par NĪN parāda dzēšanu ( SIA "Rīgas metāls");
26. Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei;
27. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Zariņš & Co";
28. Par būves nojaukšanu;
29. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei;
30. Par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
31. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi;
32. Par grozījumiem 2016. gada 18. aprīļa līgumā Nr. SAD/JIC2016/042/JD par sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas centru;
33. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( Jaunības iela 1-59, Kalnciema pagasts);
34. Papildus darba kārtībā: Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Priežkalni, Valgundes pagasts);
35. Papildus darba kārtībā: Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus” īstenošanai;
36. Papildus darba kārtībā: Par saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.