Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde nr.11

24.07.2017

26.07.2017, plkst. 15:00

Darba kārtība:

 

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Grantskalni, Vilces pag.);

2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Vēdzeles, Vircavas pag.);

3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Bauskas iela 5-36, Eleja);

4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bērzu iela 1-5, Līvbērze);

5. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Gaismas iela 3-23, Eleja; 2.Zaļā 1-10, Vircava; 3.Bazuļi 3, Lielplatones pag.; 4.Atvari 5, Zaļenieku pag.; 5.Bauskas 7-25, Eleja; 6.Slimnīcas 3-7, Kalnciema pag.; 7.Jaunības 1-11, Kalnciems; 8.Videnieki 5, Vilce);

6. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Zemgalieši-1, Sesavas pag.; 2.Kastaņu 4-5, Sesavas pag.);

7. Par dzīvokļa atsavināšanu mainot pret līdzvērtīgu īpašumu (Elejas pag);

8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Akmentiņi, Vircavas pag.);

9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē(1.Sūnāji, Sesavas pag.; 2.Sunīši, Sesavas pag.; 3.Līvu ferma, Sesavas pag.; 4.Dzeņi, Sesavas pag.);

10. Par Ojāra Brieža atbrīvošanu no Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja amata;

11. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;

12. Lēmums par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS "Kapitāla pārvaldes sistēmas";

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka”;

14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” īstenošanai;

15. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;

16. Par kustamās mantas atsavināšanu;

17. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi”;

18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi”;

19. Par Administratīvās komisijas izveidošanu;

20. Par ēkas nojaukšanu (Ērgļu iela 4, Vītoliņi);

21. Par zemes vienības sadalīšanu (Staļģenes piestātne, Jaunsvirlaukas pag.);

22. Par zemes vienības sadalīšanu (Dorupes, Bērzones, Glūdas pag.);

23. Par kļūdas labošanu JND 27.07.2011.lēmumā (sēdes protokols Nr.7; 8.&) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (Straume 129, Glūdas pag.);

24. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Mazdunči, Zaļenieku pag.);

25. Par saistošo noteikumu Nr.8 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldībā” izdošanu;

26. Par Mudītes Laumanes atbrīvošanu no Kalnciema vidusskolas direktora amata;

27. Par Līvbērzes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;

28. Par grozījumiem Vircavas vidusskolas nolikumā;

29. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nodibinājumam “Sociālo pakalpojumu aģentūra”;

30. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja iecelšanu;

31. Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību” izdošanu;

32. Papildus darba kārtībā: Par ceļa servitūta līgumu slēgšanu (Tijiņas, Ķepali, Svētes pag.);

33. Papildus darba kārtībā: Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;

34. Papildus darba kārtībā: Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” vadītāja iecelšanu;

35. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ceļmalieši -2, Glūdas pag.);

36. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ceļmalieši -1, Glūdas pag.);

37. Papildus darba kārtībā: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaismas iela 3-2, Eleja);

38. Papildus darba kārtībā: Par Aivara Brikmaņa iecelšanu Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja amatā.