Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Domes sēde nr.16

24.11.2017

29.11.2017, plkst. 15:00

Darba kārtība

 1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baloži, Elejas pag.).
 3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemes, Vilces pag.).
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.).
 5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes 37, Vilces pag.; 2.Siliņi 44, Glūdas pag.).
 6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Jelgavas iela 11, Kalnciems; 2.Purviņi, Platones pag.; 3. 1.masīvs 163, Kalnciems).
 7. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.).
 8. Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.).
 9. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Gaismas iela 1-13, Eleja; 2.Meža Pakuļi-9, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Draudzības iela 8-60, Kalnciems; 4.Parka iela 4-11, Eleja).
 10. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 2-2, Sesava; 2.Skolas iela 11-5, Sesava; 3.Kupčas-1, Zaļenieku pag.; 4.Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.).
 11. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ciedru 14-11, Mežciems; 2.Kastaņu ceļš 13-5, Zaļenieku pag., 3.Avēni-2, Zaļenieku pag.; 4.Draudzības 12-41, Kalnciems; 5.Lielupes iela 19-4, Kalnciems).
 12. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Gusti-4, Vircavas pag.).
 13. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.).
 14. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1.Ķīves skola 3, Vilces pag.; 2.Ķīves skola 2, Vilces pag.).
 15. Par pirkuma maksas apstiprināšana (1.Nometnes iela 2-7, Kalnciems; 2.Nometnes iela 2-6, Kalnciems; 3.Nometnes iela 2-5, Kalnciems; 4.Nometnes iela 2-4, Kalnciems).
 16. Par dalību projektā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un projekta Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.
 17. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu.
 18. Par saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi 2017.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem”” izdošanu.
 19. Par saistošo noteikumu Nr.16 "Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 "Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 20. Par Iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu.
 21. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
 22. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
 23. Par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu (Ausekļa iela 42, Platones pag.).
 24. Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Sesavas pag.).
 25. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.).
 26. Par zemes vienības sadalīšanu (Straumes iela 1, Svētes pag.).
 27. Par zemes vienības sadalīšanu (pagasta zeme, 54820020520).
 28. Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtības funkciju deleģēšanu.
 29. Par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu.
 30. Par nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi.
 31. Par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.
 32. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-4, Sesavas pag.).
 33. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-1, Sesavas pag.).
 34. Papildus darba kārtībā. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pag.).
 35. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Klieņi-2, Sesavas pag.).
 36. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli(Sūnāji, Sesavas pag.).
 37. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli(Līvu ferma, Sesavas pag.).