Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Domes sēde nr. 11

20.08.2018

22.08.18., plkst.15:00

Darba kārtība:

1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā 
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.-10.Muižas ceļš 10-4;12-4;14-2;12-3;14-3;12-1;6-4;10-1;12-2;14-1, Zaļenieku pag.; 11.Ziedkalnes 1-12, Vilces pag.; 12.Draudzības 4-44, Kalnciems) 
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Tērvetes28-2, Vilces pag.; 2.Līgotnes 1-16; 3.Līgotnes 1-10, Glūdas pag.; 4.-9.Muižas ceļš 6-3;10-3;4-11;4-3;4-10;4-9;10.Milleru ceļš4-22;11.Muižas ceļš4-1;12.Milleru ceļš 4-18, Zaļenieku pag.) 
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības 8-29; 2.Draudzības 6-56, Kalnciema pag.; 3Jaunības 1-41, Kalnciems; 4.Jelgavas 6A-13, Līvbērzes pag.; 5.Loka iela 9-19, Kārniņi) 
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Deguļi-3, Zaļenieku pag.) 
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.) 
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Mežvidi 64, Glūdas pag.; 2.Vilces iela 7, Svētes pag.) 
8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu(1.Smilšu 14, Svētes pag.; 2. 1.masīvs85, Kalnciema pag.; 3.Dzilnas, Kalnciema pag.; 4.Bruņenieku 8, Eleja) 
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Viesturi 71, Glūdas pag.; 2.Ķīves lauks, Vilces pag.; 3.Pakalniešu pļava, Valgundes pag.) 
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Kalnāres, Zaļenieku pag.) 
11. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Svirlaukas iela 18) 
12. Par meža aizsargjoslas noteikšanu ap Jelgavas pilsētu 
13. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai(Sili, Elejas pag.) 
14. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma sagatavotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
15. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Jaunsvirlaukas pils) 
16. Par divpusējās sadarbības līguma slēgšanu ar Wodzislaw pašvaldību Polijā 
17. Par grozījumu konkursa „Elejas Tējas namiņš kāzu virpulī” vērtēšanas komisijas sastāvā 
18. Par asenizatoru reģistrēšanas kārtību 
19. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 
20. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm 
21. Par aizņēmuma ņemšanu Staļģenes SARC telpu pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai 
22. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada pašvaldības ceļa “Kūdras purvs – Mellene” izbūve” īstenošanai 
23. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000125) “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 2.daļas īstenošanai 
24. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 29.aprīļa lēmumā (protokols Nr.8, 27§) un 2014.gada 26.marta lēmumā (protokols Nr. 3, 17 §)’’Par maksas pakalpojumu noteikšanu’’ (Lielplatones muižas komplekss) 
25. Pap.DK.Par grozījumiem Sesavas pamatskolas nolikumā 
26. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Dimanti-5, Platones pag.) 
27. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē(Skolas iela 11-1, Sesava) 
28. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skolas iela 2-2, Sesavas pag.) 
29. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu(Upes iela 21, Sesavas pag.) 
30. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē(Čiekuri, Sesavas pag.) 
31. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Alņi, Sesavas pag.) 
32. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
33. Darba grupas par Jelgavas novada pašvaldības nolikuma 72.punkta atbilstību likumam ZIŅOJUMS