Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Domes sēde nr. 15

26.10.2018
31.10.2018., plkst. 15:00
Darba kārtība
 
 
1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā 
2. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Krastavalmji, Jaunsvirlaukas pag.; 2. 1.masīvs 84, Kalnciems) 
3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Aurīši, Valgundes pag.; 2.Jelgavas iela 60, Kalnciems) 
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai (Pūpoliņi, Glūdas pag.) 
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Parka iela 13, Svētes pag.) 
6. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smilšu iela 12, Svētes pag.) 
7. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 12-29, Kalnciems) 
8. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 12-60, Kalnciems; 2.Kārkli-1, Platones pag.) 
9. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Dārza iela 2-5, Eleja; 2.Bauskas iela 7-13, Eleja; 3.Bērzu iela 8-11, Sesavas pag.) 
10. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Klieņi-1, Sesavas pag.) 
11. Par nedzīvojamās telpas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Klieņi-4, Sesavas pag.) 
12. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Lielvircavas iela 7, Platones pag.)
13. Par finansējuma piešķiršanu no rezerves fonda nodibinājuma "Latvijas vēstures institūta apgāds" 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 
15. Par kustamās mantas atsavināšanu 
16. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē 
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā (protokols Nr.13,11.§) “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0501” (Bauskas iela 1B, Eleja) 
18. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Niedru iela 1, Staļģene) 
19. Par Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumu 
20. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumā (protokols Nr.8, 18.§) “Par zemes vienības sadalīšanu”(Lietuvas iela 49, Eleja) 
21. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam” izdošanu 
22. Par nolikuma “Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” apstiprināšanu 
23. Pap.DK.Par dāvinājuma pieņemšanu (Dzelzceļa ēka 1A-3, Glūdas pag.) 
24. Pap.DK.Par Daiņa Keidāna atbrīvošanu no Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja amata 
25. Pap.DK.Par Pētera Veļecka iecelšanu Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja amatā 
26. Pap.DK.Par Valgundes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanu 
27. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018.gada 26.septembra lēmumā (protokols Nr.13, 17.§) "Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu" 
28. Pap.DK.Par finansējuma piešķiršanu Virves vilkšanas klubam “Ozoli” 
29. SLĒGTAIS.Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.)