Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes sēde nr. 17

21.12.2018
28.12.2018., plkst.10:00
Darba kārtība
 
1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ķīves-1, Vilces pag.; 2.Ķīves-3, Vilces pag.; 3.Melderi-1, Sesavas pag.; 4.Melderi-4, Sesavas pag.; 5.Atvari-3, Zaļenieku pag.; 6.Milleru c.6-22, Zaļenieku pag.; 7.Bauskas iela 9-42, Eleja)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Bauskas iela 9-9, Eleja; 2.Jelgavas iela 16-3, Līvbērzes pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Līgotnes 1-7, Glūdas pag.; 2.Skolas iela 2-2, Sesavas pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Vīndedži, Sesavas pag.; 2.Tukuļi, Sesavas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Smilšu 22, Svētes p.; 2.Smilšu 20, Svētes p.; 3.Smilšu 18, Svētes p.; 4.Smilšu 8, Svētes p.; 5.Smilšu 6, Svētes p.; 6.Smilšu 4, Svētes p.; 7.Smilšu 2, Svētes p.; 8.Dambja dārzi, Platones pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Rudzi, Glūdas pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Kāpas, Kalnciema pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Strēlnieki, Glūdas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Cerību mežs; Valgundes pag.; 2.Peitiņu mežs, Valgundes pag.; 3.Zaļenieku mežs, Valgundes pag.)
11. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Bērzkroga kapi, Jaunsvirlaukas pag.)
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (Pastnieki, Platones pag.)
13. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas Lauksaimniecības universitātei īpašumā
14. Par Latvijas Lauksaimniecības universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
15. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Zemgales iela 15-4, Sesavas pag.)
16. Par 2018.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam” precizēšanu
17. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
18. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē (MB Sprinter 308)
19. Par Līvbērzes vēlēšanu iecirkņa Nr.471 atrašanās vietas maiņu
20. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu
21. Par launaga cenu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”
22. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumā „Par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināšanu”
23. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā “Par Apbalvošanas komisijas apstiprināšanu”
24. Par labklājības pārvaldes struktūrvienības izveidošanu
25. Par naudas balvas piešķiršanu
26. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes deputāta Kristapa Ozola ievēlēšanu Jelgavas novada domes komitejās
27. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016.gada 22.jūnija lēmumā (protokols Nr. 8 32.§)
28. SLĒGTAIS. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.)
29. SLĒGTAIS.Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu audžuģimenei audžuģimenē ievietota bērna ārstēšanas izdevumu segšanai