+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Domes sēde Nr.20

22.11.2019
27.11.2019., plkst. 15:00
Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lietuvas iela 65/67-19, Eleja)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Draudzības iela 4-14, Kalnciems)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Bauskas 9-7, Eleja; 2.Mehanizatoru 3-2, Vītoliņi; 3.Bauskas 9-42, Eleja)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Papeles -8, Platones pag.)
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bauskas 7-42, Eleja)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jurjāņi, Zaļenieku pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Jāņa Baloža 6, Līvbērzes pag.)
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Jaunceriņi, Elejas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Pīļu Mīle, Jaunsvirlaukas pag.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Rubeņu birzs, Līvbērzes pag.; 2.Sapņi, Platones pag.; 3.Kārkli, Valgundes pag.; 4.Jaunsvirlaukas pils; 5.Pūpolu 12, Kārniņi; 6.Līvānu9, Jaunsvirlaukas pag.; 7.Pēterlejas, Jaunsvirlaukas pag.)
12. Par zemes vienību sadalīšanu (Asteru, Vītolu, Dīķa ielas Kārniņos)
13. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Laimiņi, Glūdas pag.)
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
15. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
16. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu
17. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Līvbērzes pirts)
18. Par Solveigas Alksnes ievēlēšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Kalnciema -Klīves evaņģēliski luteriskai draudzei
20. Par grozījumu Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikumā
21. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2015.gada 28.janvāra lēmumam (protokols Nr.1 15.§) Kārtība, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvu apmēru
22. Par Jelgavas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmuma ( protokols Nr.14 12.§ ) “Par Jelgavas novada pašvaldības kārtības „Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” apstipri
23. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
24. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2014.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā”” apstiprināšanu
25. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā
26. Pap.DK.Par Dzidras Simanovičas atbrīvošanu no Vilces pamatskolas direktora amata un Zandas Reinvaldes iecelšanu par Vilces pamatskolas direktora pienākumu izpildītāju
27. Pap.DK.Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Vilces pag.)
28. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Skolas iela 11-2, Sesava)
29. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lietuvas iela 15, Eleja)
30. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Atvari-2, Zaļenieku pag.)
31. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Pirts iela 1, Zaļenieku pag.)
32. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (Piģelēni, Vircavas pag.)
33. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Lielstrauti, Platones pag.)