Domes ārkārtas sēde Nr.10

07.05.2020
08.05.2020., plkst. 12:00

Darba kārtība:

1. Par Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas atbalstīto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli