Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Domes sēde Nr.12

18.06.2020
25.06.2020., plkst. 10:00
 

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Rūpnīcas iela 2, Kalnciems)
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Avēnu lauks, Zaļenieku pag.; 2.Baložu iela 38, Svētes pag.; 3.Amoliņi, Svētes pag.; 4.Mētru mežs, Kalnciema pag.; 5.Piterāni, Kalnciema pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (Ceplīši, Svētes pag.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Beltes dīķi, Kalnciema pag.)
6. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Lielvircavas kapi, Platones pag.)
7. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 48.§, 48.5) „Par zemes piekritību”(Dīķi, Līvbērzes pag.)
8. Par Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Valgundes pagastā” atcelšanu
9. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā
10. Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
11. Par Indras Danšinas ievēlēšanu par bāriņtiesas locekli
12. Par Ilzes Šarikovas ievēlēšanu par bāriņtiesas locekli
13. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas telpu nomas maksas veidā SIA “Laubi&Co”
14. Par de minimis atbalsta piešķiršanu samazinātas telpu nomas maksas veidā Ilzes Strazdiņas ģimenes ārsta praksei
15. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi “Lielplatones muižas liepu alejas” un “Elejas alejas” apsaimniekošanai
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Zaļajai evaņģēliski luteriskajai draudzei
17. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Līgotnes 1-14, Glūdas pag.)
18. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Slimnīcas iela 1-1, Kalnciems)
19. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Birzīte 161, Glūdas pag.)
20. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ievmalas, Kalnciema pag.)
21. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Zemdega, Lielplatones pag.)
22. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Straume 195, Glūdas pag.)
23. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Straume 220, Glūdas pag.)
24. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Viesturi 56, Glūdas pag.)
25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Pagrabi koplietošanas, Eleja)
26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Pārupe 7, Glūdas pag.)
27. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Viesturi 304, Glūdas pag.)
28. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Apogi, Līvbērzes pag.)
29. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Agro 25, Līvbērzes pag.)
30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Rosības iela 9, Līvbērzes pag.)
31. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ziedonis 209, Līvbērzes pag.)
32. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Vārpas 2-3, Līvbērzes pag.)
33. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem
34. Par izglītības iestāžu nomas maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu (Ripo-SL SIA, Blukas 2 SIA)
36. Par saistošo noteikumu Nr. 7 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu
37. Pap.DK.Par Ozolnieku novada pašvaldības investīciju projektu pieteikumu akceptu
38. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2020.gada 27.maija lēmumā „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” (protokols Nr.11, 7.§, 7.4.p)
39. SLĒGTAIS.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smilšu iela 2, Svētes pag.)
40. SLĒGTAIS.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Smilšu iela 4, Svētes pag.)