17.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr. 34

20.12.2021

20.12.2021., plkst.16:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtībā:

  1. Par 2021.gada 10.decembra lēmuma “Par deputāta pilnvaru izbeigšanos Aivaram Naglim” 2.punkta atzīšanu par prettiesisku.
  2. Par 2021.gada 10.decembra lēmuma “Par deputāta pilnvaru apturēšanu G.Liepam” atcelšanu.
  3. Par deputāta pilnvaru apturēšanu G.Liepam.