17.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr. 35

23.12.2021

23.12.2021., plkst.15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:

1. Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Lonerti un viņas atstādināšanu no amata, par disciplinārlietas izskatīšanas komisijas izveidi