17.05.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr.3

13.01.2022

13.01.2022., plkst.13:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols