+A A
Pirmdiena, 24. Aprīlis, 2017
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Komisijas un komitejas

Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Administratīvā komisija

Administratīvo aktu strīdu komisija

Apbalvošanas komisija

Ārkārtas situāciju komisija

Budžeta komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Dzīvokļu jautājumu komisija

Ētikas komisija

Iepirkumu komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Jelgavas novada vēlēšanu komisija

Medību koordinācijas komisija

Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisija

Vides komisija

Finanšu komiteja

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja