+A A
Ceturtdiena, 21. Jūnijs, 2018
Monvīds, Egita, Emīls
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Jelgavas novada vēlēšanu komisija

Drukāt
Apstiprināta ar Jelgavas novada domes sēdes 30.08.2017. lēmumu (protokols Nr.13; 24.§)
 
Komisijas priekšsēdētāja:
Inita Ezermane
tālrunis: 63012257, 29761978
 
Komisijas sekretāre:
Inta Skvirecka
tālrunis: 63022751
 
Komisijas locekļi:
Anda Duge
Eva Fišere
Kristīne Beitāne
Silvija Stikliņa
Inguna Skutele
Inta Skvirecka
Inita Ezermane
 

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas darba organizācijas palīgpersonāls/konsultācijas:
Informācijas tehnoloģiju speciāliste - Vineta Ģenderte, tālr.: 63012250, e-pasts: vineta.genderte@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede - Daina Livdāne, tālr.: 63012259, e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv