Jelgavas novada vēlēšanu komisija

28.07.2016

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes sēdes 30.08.2017. lēmumu (protokols Nr.13; 24.§)
 
Komisijas priekšsēdētāja:
Inita Freiberga
tālrunis: 63012257, 29761978
 
Komisijas sekretāre:
Inta Skvirecka
tālrunis: 63022751
 
Komisijas locekļi:
Eva Fišere
Silvija Stikliņa
Edmunds Miķelsons
Inga Apruba
Dina Didrihsone
Maija Sproģe
Arvīds Račinskis
 

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas darba organizācijas palīgpersonāls/konsultācijas:
Informācijas tehnoloģiju speciāliste - Vineta Ģenderte, tālr.: 63012250, e-pasts: vineta.genderte@jelgavasnovads.lv
Vecākā grāmatvede - Daina Livdāne, tālr.: 63012259, e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv