Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Ētikas komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 27§

Ētikas komisijas nolikums

Komisijas locekļi: 

  • Līga Lonerte, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore;
  • Modris Jansons, Jelgavas novada domes deputāts;
  • Ginta Avotiņa, Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Olga Rudaka. Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
  • Rita Borščevska, Vircavas pagasta pārvaldes vadītāja;
  • Kristīne Rengarte, Personāla nodaļas vadītāja.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr. 63022238; 63012256