+A A
Trešdiena, 25. Novembris, 2020
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 12§

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Turks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Modris Žeivots
Komisijas locekļi:

  • Ilze Vītola - domes priekšsēdētāja vietniece;
  • Daiga Branta - Īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste;
  • SIA „Jelgavas novada KU” pārstāvis.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr. 63022238