+A A
Ceturtdiena, 19. Aprīlis, 2018
Vēsma, Fanija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Apbalvošanas komisija

Drukāt

Apbalvošanas komisija apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 13.§. Grozījumi 27.07.2016. - domes sēdes lēmums - protokols Nr.10; 18§.

Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Ziedonis Caune
Komisijas sekretāre: Laila Čima
Komisijas locekļi:

  • Līga Lonerte - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore;
  • Aija Tračuma - deputāte;                                                    
  • Ginta Avotiņa - Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Anita Liekna - Kultūras pārvaldes vadītāja;
  • Sandra Kalvāne - Finanšu nodaļas vadītāja;
  • Vladislavs Beitāns - Jelgavas novada sporta centra direktors;
  • Viesturs Reinfelds - Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs;
  • Ilze Brakmane - Labklājības pārvaldes vadītāja.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (2.stāvs, 213.kabinets)
Jelgavā, LV-3001
tālr. 63022238