Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Apbalvošanas komisija

Drukāt

Apbalvošanas komisija apstiprināta ar Jelgavas novada domes 25.04.2018. sēdes lēmumu - protokols Nr.5; 19.§.

Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas sekretāre: Laila Čima
Komisijas locekļi:

  • Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jomā;
  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;
  • Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada kultūras pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītājs;
  • Jelgavas novada sporta centra direktors;
  • Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājs;
  • Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (2.stāvs, 213.kabinets)
Jelgavā, LV-3001
tālr. 63022238