Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 26.§

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Ilze Vītola
Komisijas locekļi:

  • Anita Klupša – deputāte, Kalnciema pagasta vidusskolas direktore;
  • Sarmīte Balode - deputāte, Elejas vidusskolas direktore;
  • Ginta Avotiņa – Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Inga Jansone – Svētes pamatskolas direktore;
  • Ineta Freimane - Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe;
  • Jānis Erno - Izglītības pārvaldes galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr. 63024895