+A A
Piektdiena, 24. Novembris, 2017
Velta, Velda
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 25.§
Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Eva Fišere
Komisijas sekretāre: Vizma Eliņa
Komisijas locekļi: 

  • Vēsma Janušone - Lielplatones internātpamatskolas logopēde, speciālā pedagoģe;
  • Anita Stāvause - Jelgavas 1.internātpamatskolas logopēde;
  • Baiba Blomniece - Jurāne - Svētes pamatskolas psiholoģe;
  • Ināra Raumane - Jelgavas novada sporta centra sporta ārste.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: 63024895


Komisijas sēdes notiek mēneša pēdējā pirmdienā, taču laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

  • 2017. gada 30. janvārī plkst. 15:00 Jelgavas novada domes 5. stāva zālē
  • 2017. gada 27. februārī plkst. 15:00 Jelgavas novada domes 5. stāva zālē
  • 2017. gada 27. martā plkst. 15:00 Jelgavas novada domes 5. stāva zālē
  • 2017. gada 24. aprīlī plkst. 15:00 Jelgavas novada domes 5. stāva zālē
  • 2017. gada 29. maijā plkst. 15:00 Jelgavas novada domes 5. stāva zālē

Pieteikšanās uz komisiju obligāta vismaz nedēļu iepriekš. 
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu darbdienu iepriekš.
Ierodoties uz  pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi iesniedzamie dokumenti. Saraksts

Vecāku iesniegums. Veidlapa

Iestādes informācija par izglītojamo. Veidlapa