+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Dzīvokļu jautājumu komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 10.§ (Grozījumi: 30.08.2017. domes sēdes lēmums - protokols Nr.13; 19.§)

Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums

Iesniegums

Komisijas priekšsēdētāja: Ilze Vītola
Komisijas locekļi:

  • Modris Jansons, Jelgavas novada domes deputāts;
  • Ojārs Briedis, Jelgavas novada domes deputāts;
  • Daiga Branta, Īpašuma pārvaldes vadītāja;
  • Jelgavas novada sociālā dienesta pārstāvis;
  • Attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs;
  • SIA "Jelgavas novada KU" pārstāvis.

Tālr.: 63083412