+A A
Pirmdiena, 23. Aprīlis, 2018
Jurģis, Juris, Georgs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Iepirkumu komisija

Drukāt

Iepirkumu komisija apstiprināta ar Jelgavas novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu - protokols Nr.4; 14§. (Grozījumi: 23.09.2009. domes sēdes lēmums - protokols Nr.7; 9.§. Grozījumi: 27.01.2014. domes sēdes lēmums - protokols Nr.1; 20.§. Grozījumi: 24.07.2013. domes sēdes lēmums - protokols Nr.13; 11.§; Grozījumi: 27.01.2014. domes sēdes lēmums - protokols Nr.1; 20.§. Grozījumi: 27.07.2016. domes sēdes lēmums - protokols Nr.10; 28§).

Iepirkumu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Aija Udalova
Iepirkumu speciāliste: Anželika Kanberga
Komisijas locekļi:  

  • Līga Lonerte -  Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore;
  • Modris Žeivots - Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
  • Aivars Kokins - Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs;
  • Inta Savicka - deputāte;
  • Aigars Strupulis;
  • Beāta Cirmane - Finanšu nodaļas vadītāja vietniece.
Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 204.kabinets, (2.stāvs), Jelgavā, LV-3001
Tālr.: 63012251