+A A
Svētdiena, 24. Februāris, 2019
Diāna, Dina, Dins
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Iepirkumu komisija

Drukāt

Iepirkumu komisija apstiprināta ar Jelgavas novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu - protokols Nr.4; 14§. (Grozījumi: 23.09.2009. domes sēdes lēmums - protokols Nr.7; 9.§. Grozījumi: 27.01.2014. domes sēdes lēmums - protokols Nr.1; 20.§. Grozījumi: 24.07.2013. domes sēdes lēmums - protokols Nr.13; 11.§; Grozījumi: 27.01.2014. domes sēdes lēmums - protokols Nr.1; 20.§. Grozījumi: 27.07.2016. domes sēdes lēmums - protokols Nr.10; 28§); Grozījumi: 25.04.2018. domes sēdes lēmums - protokols Nr.5; 20§).

Iepirkumu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Aija Udalova
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Iepirkumu speciāliste: Anželika Kanberga
Komisijas locekļi:  
  • Jelgavas novada domes deputāts Modris Jansons;
  • Jelgavas novada domes deputāte Inta Savicka;
  • Attīstības nodaļas vadītājs;
  • Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
  • Finanšu nodaļas vadītāja vietnieks.
Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 204.kabinets, (2.stāvs), Jelgavā, LV-3001
Tālr.: 63012251