Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Budžeta komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes ārkārtas sēdes 26.08.2009. lēmumu (protokols Nr.6; 20.§), (grozījumi: domes sēdes lēmums 26.06.2015. protokols Nr.12; 19.§)

Budžeta komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Ziedonis Caune
Komisijas locekļi:

  • Līga Lonerte - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore;
  • Aija Tračuma - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
  • Ilze Vītola - Labklājības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
  • Oskars Cīrulis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;
  • Sandra Kalvāne - Finanšu nodaļas vadītāja.