Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienība

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu - protokols Nr.16; 32§ (Grozījumi: 27.01.2016. sēdes lēmumu - protokols nr.1; 10 § ) 

Vienības nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Stepanoviča-Monkēviča

Vienības locekļi:

Sadarbības vienības sastāvā  ietilpst šādu Pašvaldības struktūrvienību  pārstāvji:

  • Bāriņtiesas;
  • Sociālā dienesta;
  • Administratīvās komisijas;
  • Izglītības pārvaldes;
  • Pašvaldības policijas.
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 25707991   
E-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv