+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu - protokols Nr.16; 32§ (Grozījumi: 27.01.2016. sēdes lēmumu - protokols nr.1; 10 § ) 

Vienības nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Stepanoviča-Monkēviča

Vienības locekļi:

  • Ilze Brakmane - Labklājības pārvaldes vadītāja;
  • Ilze Āna - Sociālā dienesta vadītāja;
  • Ginta Avotiņa - Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Inese Tarvida - Pašvaldības policijas priekšsēdētāja vietniece; 
  • Solveiga Alksne - Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
  • Modris Žeivods - Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
  • Sekretāre  - Silvija Jansone.
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 25707991   
E-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv