+A A
Trešdiena, 26. Jūnijs, 2019
Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Starpinstitucionālās sadarbības vienība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu - protokols Nr.16; 32§ (Grozījumi: 27.01.2016. sēdes lēmumu - protokols nr.1; 10 § ) 

Vienības nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Ilona Stepanoviča-Monkēviča

Vienības locekļi:

  • Ilze Brakmane - Labklājības pārvaldes vadītāja;
  • Ilze Āna - Sociālā dienesta vadītāja;
  • Ginta Avotiņa - Izglītības pārvaldes vadītāja;
  • Inese Tarvida - Pašvaldības policijas priekšsēdētāja vietniece; 
  • Solveiga Alksne - Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
  • Modris Žeivods - Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
  • Sekretāre  - Silvija Jansone.
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 25707991   
E-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv