+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 26.11.2014.lēmumu (protokols Nr.14, 22.§), Grozījumi: Jelgavas novada domes 28.01.2015.lēmums (protokols Nr.1, 9.§)

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētāja: Vaiva Laimīte
Komisijas sekretāre: Elita Andrasone
Komisijas locekļi:

  • Elita Andrasone – Jelgavas novada īpašuma pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja;
  • Iveta Ritere – Jelgavas novada īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste;
  • Zanda Alksne – Jelgavas novada īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste;
  • Līga Lauga – Jelgavas novada īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste;
  • Ruta Andrejeva – Jelgavas novada īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste.

Adrese: Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63012252, 29481067