Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Komitejas

Finanšu komiteja

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

Tautsaimniecības komiteja