Tautsaimniecības komiteja

10.06.2016

  • Oskars Cīrulis – komitejas priekšsēdētājs
  • Modris Jansons
  • Ojārs Briedis
  • Juris Lavenieks
  • Juris Razživins
  • Kārlis Rimša
  • Irina Dolgova
  • Aivars Krūmiņš