+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Apvienotā komiteju sēde Nr. 5

16.05.2016

18.05.2016, plkst. 15:00

 1. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (1)Ziedkalnes ciems, Vilces pag.; 2)Platone;);
 2. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Poķu ciems, Platones pag.);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)Mehanizatoru iela 3-3 (Valgundes pag.);2)Draudzības iela 6-49 (Kalnciems);3)Dārza iela 15-19 (Eleja);4)Centrs 7-4 (Lielplatones pag.));
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1)Mazdunči-3, 2)Mazdunči-1, (Zaļenieku pag.); 3)Draudzības iela 8-32, Kalnciems);
 5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Tušķu dārzs, Līvbērzes pag.);
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (1)Laimdotu lauks; 2) Priedītes (Vilces pagasts));
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Jelgavas iela 22, Kalnciems);
 8. Par zemes vienības sadalīšanu (Svētes nama dienesta zeme, Svētes pag.);
 9. Par grozījumiem kārtībā, kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes Jelgavas novadā, kurās nedrīkst ieaudzēt mežu;
 10. Par lokālplānojuma teritorijai Elejas ciemā pilnveidoto redakciju;
 11. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados” izdošanu;
 12. Par saistošo noteikumu Nr.8 "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi" izdošanu;
 13. Par Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas nolikuma apstiprināšanu;
 14. Par Jelgavas novada domes 2016.gada 24.februāra lēmuma "Par izglītības iestāžu tīkla izmaiņām" precizēšanu;
 15. Par aktivitāšu centru nolikumu apstiprināšanu;
 16. Par kārtības "Jelgavas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība" apstiprināšanu;
 17. Par nekustamā īpašumā ieguldīto līdzekļu atmaksu (Draudzības iela 3, Kalnciems);
 18. Par Koncesionāram avansā izmaksājamo atlīdzību 2016.gadā;
 19. Par pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Jelgavas novada KU”;
 20. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem.