Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Apvienotā komiteju sēde Nr. 6

13.06.2016

15.06.2016., plkst. 09:00

Darba kārtība:

 1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1) Kastaņu ceļš 13-2; Kastaņu ceļš 17-13 (Zaļenieku pagasts); 3) Dārza iela 15-23, (Elejas pagasts);
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Akmeņu iela 17-3 (Kalnciema pagasts); 2) Ziedkalnes 1-10; 3)Ziedkalnes 2-10 (Vilces pagasts);
 3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Bārbeles 14, Vilces pag.);
 4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu ( Parka iela 3A, Svēte);
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Kārklu iela 15, Kalnciema pag.);
 6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Meža prospekts 2; 2)Paipalas (Elejas pagasts);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) 1.masīvs 138; 2) 1.masīvs 153 (Kalnciems)
 8. Par zemes vienības sadalīšanu ( Svētes nama dienesta zeme, Svētes pag.);
 9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz NĪ Veckastaņi Zaļenieku pag.(VĪnkalni);
 10. Par Jelgavas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma (protokols Nr.10 9.§ 10.) "Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu" un 2013.gada 31.janvāra lēmuma (protokols Nr.2 8.§ 7.) "Par zemes piekritību" atcelšanu;
 11. Par 2015.gada 25.februāra lēmumu Nr.10, 11 un 2016.gada gada 27.janvāra lēmuma Nr.6 atcelšanu;
 12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes piekritību”;
 13. Par nekustamo īpašumu Jelgavas novadā Kalnciema pagastā Kalnciemā ar adresi Lielupes iela 11 un Lielā iela 15 iegādi izsolē;
 14. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (atradne Dušupes, LVM);
 15. Par cirsmas atsavināšanu Vilkudārzs, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
 16. Par poligona Brakšķi 1. kārtas slēgšanu;
 17. Par lēmuma ,,Par zemes vienības atsavināšanu (,,Ņesterovu pļavas”, Līvbērzes pagastā), atcelšanu;
 18. Par „Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība” izmaiņām;
 19. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai Zariņš un Lejnieks;
 20. 20. Par lokālplānojuma Elejas ciema daļai pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu;
 21. Par 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
 22. Par L.Koindži - Ogli atbrīvošanu no Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amata