+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Apvienotā komiteju sēde Nr. 7

18.07.2016

20.07.2016, plkst. 15:00

Darba kārtība:

 1. Par zemes vienības daļas atsavināšanu nododot bez atlīdzības Jelgavas novada pašvaldībai;
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē 1) Kazāku iela 21-2;3;4, Platones pagasts; 2) Gusti-2, 3) Gusti-1, Vircavas pagasts; 4) Pūpolu iela 4-4, Jaunsvirlaukas pagasts; 5) Tīsu krogs-3, Lielplatones pagasts; 6) Veckupčas-2, 7) Veckupčas-3, 8)Veckupčas-4;
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pagasts);
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Atmodas-7, 2) Atmodas-5,Lielplatones pagasts; 3) Dobuļi-3, 4) Vircavas pagasts; 5) Loka iela 9-10, 6) Lielupes iela 12-6, 7) Lielupes iela 12-11, 8) Lielupes iela 12-15, 9 )Lielupes iela 12-9;
 5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Dārza iela 1-5, Glūdas pagasts; 2) Jaunības iela 1-59, Kalnciema pagasts; 3) Lielvircavas iela 7-5, Platones pagasts; 4) Atvari-3, 5)Atvari-3 Zaļenieku pagasts; 6)Dārza iela 2-8, 7)Parka iela 4;
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Priežkalni, Valgundes pag.);
 7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu ( Pabērzi, Kalnciema pag.);
 8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu (Elejas pag.);
 9. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (Vilces pag.);
 10. Par ielas statusa noteikšanu (Lielplatones un Sidrabes ciemi);
 11. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un maiņu (Vircavas pagasts);
 12. Par dāvinājuma pieņemšanu;
 13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Priedītes, Vilces pag.);
 14. Par starpgabala statusa noteikšanu (Laivinieki, Līvbērzes pag., Bajāriņi, Glūdas pag.);
 15. Par zemes iznomāšanu (Rīgas iela 5, Valgundes pag.);
 16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Strauti, Zaļenieku pag.);
 17. Par 2016.gada 25.maija Saistošo noteikumu Nr.7 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē" precizēšanu;
 18. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības apbalvošanas komisijas sastāvā;
 19. Par darba grupas izveidošanu;
 20. Par konkursa “Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā 2016” nolikuma apstiprināšanu;
 21. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas samazināšanu Jelgavas novadā;
 22. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā;
 23. Par grozījumiem Kārtībā, kādā Jelgavas novada pašvaldībā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem un naudas balvas apmēru;
 24. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
 25. Par kustamās mantas atsavināšanas veida maiņu;
 26. Par saistošo noteikumu "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi" izdošanu;
 27. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;
 28. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā;
 29. Par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam un vides pārskata apstiprināšanu;
 30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu;
 31. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības (apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra protokolu Nr.15, 35.§) grozīšanu.