+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Apvienotā komiteju sēde Nr. 10

17.10.2016

19.10.2016, plkst. 15:00

Darba kārtībā:

 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (19 īpašumi Kalnciema pagastā; 4 īpašumi Elejas pagastā; 2 īpašumi Glūdas pagastā; 2 īpašumi Sesavas pagastā; 1 īpašums Jaunsvirlaukas pagastā; 1 īpašums Vilces pagastā);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jaunības iela 1-56, Kalnciems);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Meža Pakuļi 14, Jaunsvirlaukas pagasts);
 4. Par zemes robežu precizēšanu (Svētes pagasts);
 5. Par zemes vienības sadalīšanu (Jelgavas iela 20, Kalnciems);
 6. Par zemes vienības atsavināšanu ceturtajā izsolē (Baņu zeme, Līvbērzes pagasts);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Bērzonītes, Glūdas pagasts);
 8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ozolēni, Glūdas pagasts);
 9. Par grozījumiem Ārkārtas situāciju komisijas sastāvā;
 10. Par apkures tarifu apstiprināšanu;
 11. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu;
 12. Par Līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Iepazīsim sevi";
 13. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu;
 14. Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu;
 15. Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu;
 16. Par Ingus Zālīša iecelšanu Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amatā;
 17. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra lēmumā (protokols Nr.21, 30.§) “Par īres maksu atsavināmajiem dzīvokļiem";
 18. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Dumpenieki, Lielplatones pagasts);
 19. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta "Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama iegāde" īstenošanai;
 20. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1 īpašums Zaļenieku pagastā; 2 īpašumi Elejas pagastā; 1 īpašums Vilces pagastā; 2 īpašumi Kalnciema pagastā).