Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Apvienotā komiteju sēde Nr. 2

14.02.2017

15.02.2017., plkst. 15:00

Darba kārtība:

 1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1. Gaismas iela 3-2, Eleja; 2. Draudzības 6-36, Kalnciems; 3. Draudzības 12-41; 4. Videnieki-5, Vilces pag.);
 2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Lielupes iela 17-2, Kalnciems; 2. Loka 9-18, Jaunsvirlaukas pag.; 3. Poķu 26-2, Platones pag.);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūpolu iela 6-1, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag.);
 4. Par koku ciršanu ārpus meža īpašumā Vilces skola 1, Vilces pagasts, Jelgavas novads;
 5. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", rīcībā Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
 6. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”;
 7. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 ”Par nekustamo īpašumu nosaukumu;
 8. Par Jelgavas novada SARC likvidēšanu un iestāžu izveidošanu;
 9. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja iecelšanu;
 10. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Jaunsvirlauka” vadītāja iecelšanu;
 11. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” vadītāja iecelšanu;
 12. Papildus darba kārtībā. Par programmas apstiprināšanu;
 13. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2017.gadam;
 14. Papildus darba kārtībā. Par grozījumiem Vilces pamatskolas nolikumā;
 15. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 002 0245 izslēgšanu no pašvaldībai piekritīgo zemes vienību saraksta (Klimpju ceļš, Glūdas pag.).