+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Apvienoto komiteju sēde Nr. 3

20.03.2017

22.03.17., plkst. 15.00

Darba kārtība:

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Stadiona iela 3-8, Kalnciema pag.);
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.Lielupes iela 53-4; 2.Draudzības 6-49, Kalnciema pag.; 3.Meža Pakuļi-11, Jaunsvirlaukas pag.);
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Meža Pakuļi-14, 2.Meža Pakuļi-12, 3.Meža Pakuļi-3, 4.Meža Pakuļi-8 (Jaunsvirlaukas pag.));
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Alejas iela 15-6, Lielplatones pag.);
5. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar lejupejošu soli (Mazdunči-3, Zaļenieku pag.);
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Viršu iela 19, Valgundes pag.; 2.Gaitas, Vircavas pag.);
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Palejas, Līvbērzes pag.);
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Spārītes, Glūdas pag.);
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Tirgus iela 2, Kalnciema pag.);
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Mazlībēni, Vilces pag.);
11. Par ēkas nojaukšanu (Vilces 8A, Svētes pag.);
12. Par zemes vienību apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu (Rudzi, Glūdas pag.);
13. Par zemes vienības sadalīšanu (Akmentiņi, Lielplatones pagasts);
14. Par grozījumiem Valgundes novada domes 2008.gada 13.marta lēmumā;
15. Par Jelgavas novada domes 2016. gada 28. decembra lēmuma ”Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu(Birzītes-7, Elejas pag.);
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumā „Par zemes vienības atsavināšanu izsolē” (protokols Nr.16, 19.§ 19.1.p.);
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumā „Par zemes vienības atsavināšanu izsolē” (protokols Nr.16, 19.§ 19.2.p.);
18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 007 0294 izslēgšanu no pašvaldībai piekritīgo zemes vienību saraksta;
19. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Grantskalni, Vilces pag.);
20. Par stikla atkritumu savākšanu un pārstrādi;
21. Par izlietoto polimēru (plastmasas) atkritumu pārstrādi;
22. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai "ideA";
23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ieviešanai;
24. Par sadarbības līgumu ar Latvijas piļu un muižu asociāciju;
25. Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu;
26. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem;
27. Par telpu piešķiršanu aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanos ar vēlētājiem;
28. Par īpašumu Kalnciems (divi ķieģeļu cepļi), Kalnciema pag.;
29. Par Labklājības pārvaldes struktūrvienības nolikuma apstiprināšanu.