Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Apvienotā komiteju sēde Nr. 6

16.06.2017

21.06.2017., plkst. 15.00 

Darba kārtība:

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Avēni-2, Zaļenieku pagasts);
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Gusti-4, Vircavas pagasts);
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ciedru 12-3, Jaunsvirlaukas pagasts; 2.Pūpolu 4-9, Jaunsvirlaukas pagasts; 3.Meža Pakuļi 6, Jaunsvirlaukas pagasts; 4.Draudzības 6-111, Kalnciema pagasts; 5.Parka 9-15, Svētes pagasts; 6.Mazplatones 4-1, Lielplatones pagasts; 7.Draudzības 8-117, Kalnciema pagasts);
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.M.Straumes 5-25, Svētes pagasts; 2.Veckupčas 1, Zaļenieku pagasts; 3.Ķīves sk.2, Vilces pagasts; 4.Ķīves sk.3, Vilces pagasts; 5.Klieņi2, Sesavas pagasts; 6.Zemgalieši 4, Sesavas pagasts;   7.Kastaņu 4-11, Sesavas pagasts; 8.Parka 8-18, Elejas pagasts; 9.Dārza 13-14, Elejas pagasts; 10. Dārza 15-17, Elejas pagasts);
5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai otrajā izsolē (Priedes-1, Sesavas pagasts);
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Akmeņu iela 17-5, Kalnciema pagasts);
7. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (Alejas iela 15-6, Lielplatones pagasts);
8. Par Jelgavas novada domes 2016. gada 31.augusta lēmuma (protokols Nr.12 5§ 2.) "Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu" atcelšanu;
9. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Zemgalieši-7, Sesavas pagasts);
10. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Jelgavas iela 11, Kalnciema pagasts; 2. 1.masīvs 85, Kalnciema pagasts);
11. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.masīvs 187, Kalnciema pagasts; 2.Lejas, Jaunsvirlaukas pagasts);
12. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pagasts);
13. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Bajāriņi, Glūdas pagasts; 2.Bērzonītes, Glūdas pagasts; 3.Odiņi, Glūdas pagasts; 4.Sniedziņi, Sesavas pagasts; 5.Pakaviņi, Glūdas pagasts; 6.Vilcēni, Līvbērzes pagasts; 7.Laumītes, Līvbērzes pagasts; 8.Zvejnieku krasts, Līvbērzes pagasts; 9.Rozēnzeme, Līvbērzes pagasts);
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Mazlībēni, Vilces pagasts);
15. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Lielupes iela 37, Kalnciema pagasts, Kalnciema Vecticībnieku draudze);
16. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Lielupes iela 41, Kalnciema pagasts);
17. Par koku ciršanu īpašumā “Lielvircavas pamatskola”, Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads;
18. Par koku ciršanu Sesavas pagastā, Jelgavas novadā;
19. Par koku ciršanu īpašumā “Sidrabes parks”, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads;
20. Par koku ciršanu īpašumā “Lielplatones muižas parks” Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads;
21. Par koku ciršanu īpašumā “Elejas parks” Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads;
22. Par koku ciršanu īpašumā “Vircavas parks” Vircavas pagastā, Jelgavas novadā;
23. NĪN parāda dzēšana O. Līvbērzes pagasta pārvalde); 
24. Par aizņēmuma ņemšanu autotransporta iegādei;
25. Par būves nojaukšanu; 
26. Par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
27. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādi;
28. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai "Zariņš & Co";
29. Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei;
30. Par grozījumiem 2016. gada 18. aprīļa līgumā Nr. SAD/JIC2016/042/JD par sadarbību ar Jaunsardzes un informācijas centru.