Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Komiteju sēdes

17.07.2017

19.07. plkst. 13:30 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.1

19.07. plkst. 14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.1

19.07. plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.2

19.07. plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.1

 

Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.1

Darba kārtība:

1. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nodibinājumam "Sociālo pakalpojumu aģentūra";

2. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” vadītāja iecelšanu;

3. Par grozījumiem 30.12.2009 saist. not. Nr.25 "Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam."

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr. 1

Darba kārtība:

1. Par Mudītes Laumanes atbrīvošanu no Kalnciema vidusskolas direktora amata;

2. Par Līvbērzes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu;

3. Par grozījumiem Vircavas vidusskolas nolikumā

Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr. 2

Darba kārtība:

1. Par ēkas nojaukšanu (Ērgļu iela 4, Vītoliņi);

2. Par zemes vienības sadalīšanu (Staļģenes piestātne, Jaunsvirlaukas pag.);

3. Par zemes vienības sadalīšanu (Dorupes, Bērzones, Glūdas pag.);

4. Par kļūdas labošanu JND 27.07.2011.lēmumā (sēdes protokols Nr.7; 8.&) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (Straume 129, Glūdas pag.);

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Mazdunči, Zaļenieku pagasts);

6. Par saistošo noteikumu „ Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

Finanšu jautājumu komiteja Nr. 1

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Grantskalni, Vilces pag.);

2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Vēdzeles, Vircavas pagasts);

3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē(Bauskas iela 5-36, Eleja);

4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Bērzu iela 1-5, Līvbērze);

5. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu(1.Gaismas iela 3-23, Eleja; 2.Zaļā iela1-10, Vircavas pag.; 3.Bazuļi3, Lielplatones pag.; 4.Atvari5, Zaļenieku pag. 5.Bauskas7-21, Eleja; 6.Slimnīcas3-7, Kalnciema pag.; 7.Videnieki5, Vilces pag.; 8.Jaunība;

6. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Kastaņu iela 4-5, Sesavas pag.; 2.Zemgalieši1, Sesavas pag. );

7. Par dzīvokļa atsavināšanu mainot pret līdzvērtīgu īpašumu(Elejas pag);

8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Akmentiņi, Vircavas pagasts);

9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē( 1.Līvu ferma, Sesavas pag.; 2.Sūnāji, Sesavas pag.; 3.Sunīši, Sesavas pag.; 4.Dzeņi, Sesavas pag. );

10. Par Ojāra Brieža atbrīvošanu no Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāja amata;

11. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu;

12.Lēmums par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS "Kapitāla pārvaldes sistēmas";

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Radošuma meka”;

14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” īstenošanai;

15. Par kustamās mantas atsavināšanu trešajā izsolē;

16. Par kustamās mantas atsavināšanu;

17. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Iepazīsim sevi”;

18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi”;

19. Par Jelgavas novada pašvaldības iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu;

20. Par Administratīvās komisijas izveidošanu;

21. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Kastaņu ceļš 17-11, Zaļenieku pag.)