Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Komiteju sēdes

18.09.2017
20.09. plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.2
20.09. plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.2
20.09. plkst. 14:45 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.3
20.09. plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.2
 

20.09. plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.2

Darba kārtība:
1. Par Agneses Ābolas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata;
2. Par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā.
 

20.09. plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.2

Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 30.augusta sēdes lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm”;
2. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2017.gadam (no 01.09.2017.).
 

20.09. plkst. 14:45 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.3

Darba kārtība:
1. Par apkures tarifu apstiprināšanu;
2. Par apkures tarifu apstiprināšanu (JNKU);
3. Par atļauju ražot alkoholisko dzērienu ( vīnu) IK "Žvinguļi";
4. Par zemes vienības sadalīšanu (Oglīšu lauks, Vircavas pagasts);
5. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Ciedru iela 5, Mežciems).
 

20.09. plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.2

Darba kārtība:
1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Ziedkalnes 2-11, Vilces pag.);
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Lielvircavas iela 7-5, Platones pag.);
3. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (1.Dārza iela 13-14, Eleja; 2.Dārza iela 15-17, Eleja; 3.Zemgalieši-4, Sesavas pag.; 4.Kllieņi-2, Sesavas pag.);
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Priedes-1, Sesavas pag.);
5. Par nedzīvojamās telpas nodošanu atsavināšanai izsolē (Klieņi-4, Sesavas pag.);
6. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemgalieši -7, Sesavas pag.);
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Siliņi 31, Glūdas pag.; 2.Bangu lauks, Valgundes pag.; 3.Pakalniešu pļava, Valgundes pag.);
8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 30.augustā lēmumā (protokols Nr.13,13.§3.p) "Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu";
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Jelgavas iela 20, Kalnciems);
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Zemes, Vilces pag.);
11. Par NĪN parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskajām firmām;
12. Par Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr.470 atrašānās vietas maiņu;
13. Par apkures tarifu apstiprināšanu;
14. Par apkures tarifu apstiprināšanu (JNKU);
15. Par atļauju ražot alkoholisko dzērienu ( vīnu) IK "Žvinguļi";
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 30.augusta sēdes lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm”;
17. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu (Jāņa Baloža iela 1, Līvbērzes pag.);
18. Papildus darba kārtībā.Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2017.gadam (no 01.09.2017.);
19. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.);
20. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Glūdas skola, Glūdas pag.);
21. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Bērzkroga mežs, Zaļenieku pag.);
22. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Apogi, Glūdas pag.);
23. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Upmaļu gārša, Līvbērzes pag.);
24. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.);
25. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Ābeļdārzs, Lielplatones pag.);
26. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Tušķu dārzs, Līvbērzes pag.);
27. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Sūnāji, Sesavas pag.);
28. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Līvu ferma, Sesavas pag.);
29. Papildus darba kārtībā. Par ēku nodošanu atsavināšanai izsolē (Lemetes, Līvbērzes pag.);
30. Papildus darba kārtībā. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Nometnes iela 2-4, Kalnciems);
31. Papildus darba kārtībā. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Nometnes iela 2-5, Kalnciems);
32. Papildus darba kārtībā. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Nometnes iela 2-6, Kalnciemā);
33. Papildus darba kārtībā. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (Nometnes iela 2-7, Kalnciemā);
34. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Celtnieki-1, Kalnciema pag.);
35. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Pūpolu iela 6-6, Kārniņi);
36. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Dārza iela 16-10, Eleja).