+A A
Otrdiena, 2. Marts, 2021
Luīze, Laila, Lavīze

Komiteju sēdes 22.novembrī

17.11.2017
  • plkst. 13:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.4
  • plkst. 14:00 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.5
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.4

Plkst. 13:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.4

1. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu.

2. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2017.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem”” izdošanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

Plkst. 14:00 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.5

1. Par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu ( Ausekļa iela 42, Platones pag.).

2. Par zemes vienības sadalīšanu (Straumes iela 1, Svētes pag.).

3. Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Sesavas pag.).

4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.).

5. Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtības funkciju deliģēšanu.

6. Par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu.

7. Par nolietotu transporta līdzekļu savākšanu un pārstrādi.

8. Par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.

9. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

10. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības sadalīšanu (pagasta zeme, 54820020520).

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.4

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Baloži, Elejas pag.).

2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemes, Vilces pag.).

3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu trešajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.).

4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Meža Pakuļi-9, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Draudzības 8-60, Kalnciems; 3.Parka iela 4-11, Eleja).

5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Skolas iela 2-2, Sesava; 2.Skolas iela 11-5, Sesava; 3.Kupčas-1, Zaļenieku pag.; 4.Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.).

6. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Kastaņu ceļš 13-5, Zaļenieku pag.; 2.Avēni-2, Zaļenieku pag.; 3.Draudzības 12-41, Kalnciems; 4.Lielupes iela 19-4, Kalnciems).

7. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Gusti-4, Vircavas pagasts).

8. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.).

9. Par dzīvokļa atsavināšanu trešajā izsolē (1.Ķīves skola 3, Vilces pag.; 2.Ķīves skola 2, Vilces pag.).

10. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ziedkalnes iela 37, Vilces pag.; 2.Siliņi 44, Glūdas pag.).

11. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Jelgavas iela 11, Kalnciems; 2.Purviņi, Platones pag.; 3. 1.masīvs 163, Kalnciems).

12. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.).

13. Par cirsmas atsavināšanu atkārtotā izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.).

14. Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Sesavas pag.).

15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.).

16. Par pirkuma maksas apstiprināšana (1.Nometnes iela 2-7, Kalnciems; 2.Nometnes iela 2-6, Kalnciems; 3.Nometnes iela 2-5, Kalnciems; 4.Nometnes iela 2-4, Kalnciems).

17. Par dalību projektā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un projekta Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

18. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.

19. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Grozījumi 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 " Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" izdošanu.

20. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2017.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem”” izdošanu.

21. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

22. Par Iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu.

23. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.

24. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu(Gaismas iela 1-13, Eleja).

25. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ciedru iela 14-11, Mežciems).