Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Apvienotā komiteju sēde Nr.3

19.03.2018

21.03.2018, plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu(1.Vijolītes, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Viesturi 106A, Glūdas pag.; 3.Ziedkalnes iela 37, Vilces pag.).
3. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai izsolē ( Ezermala, Vilces pag.).
4. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Laimiņi, Jaunsvirlaukas pag.).
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Graudiņi, Svētes pag.).
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Jauniešu centrs, Līvbērzes pag.).
7. Par būves nojaukšanu un zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzērves, Platones pag.).
8. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Dārza iela 2, Eleja).
9. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Kastaņu ceļš 17-8, Zaļenieku pag.; 2.Parka 4-11;Eleja; 3.Mazplatones iela 4-3, Lielplatones pag.; 4.Draudzības iela 12A-73, Kalnciems; 5.Lielupes iela 63-6, Kalnciems; 6.Loka iela 9-14, Kārniņi).
10. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Jaunā skola 6, Valgundes pag.).
11. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Kupčas-1, Zaļenieku pag.; 2.Skolas 11-1, Sesava).
12. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Lielupes iela 19-1, Kalnciems).
13. Par zemes vienības sadalīšanu (RZF, Līvbērzes pag.).
14. Par koku ciršanu īpašumā “Elejas parks” Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.
15. Par saistošo noteikumu Nr.2 "Par pirmsskolas bērnu uzņemšanu izglītības iestādēs precizēšanu".
16. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā” izdošanu.
17. Par maksas pakalpojumu noteikšanu (Vilces muiža un dabas parks).
18. Par Ilzes Brakmanes atbrīvošanu no Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja amata.
19. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojekta “Lielplatones internātpamatskolas labiekārtošana un katlu mājas rekonstrukcija” izstrādei.
20. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Līvbērzes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
21. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei.
22. Par pienākuma vērtības noteikšanu.
23. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Skolas iela 1-3, Eleja).
24. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Krūkas, Zaļenieku pag.).
25. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.).