Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Komiteju sēdes 18.jūlijā

16.07.2018
  • plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

1. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.17, 19.§) “Par mācību maksas atvieglojumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā”

plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

1. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.17, 19.§) “Par mācību maksas atvieglojumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā”.

plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par apbūves tiesības piešķiršanu un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
2. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Zvirbuļi, Jaunsvirlaukas pag.).
3. Par zemes vienību apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu (Jaunrozes, Līvbērzes pag.).
4. Par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu un ēkas nojaukšanu (Pūpolu iela 12, Kārniņi).
5. Par grozījumiem Līvbērzes pagasta padomes lēmumā (ceļš Vēsmas-Rapas, 148.kvartāls-purvs, Līvbērzes pag.).
6. Par pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.
7. Sadarbības līgums ar Lauku partnerību "Lielupe" par projekta „Lauku māksla – Rural Art (He-A.R.T)” īstenošanu.

plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jelgavas iela 4B-52, Līvbērzes pag.).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē(1.Bērzu8-11, Sesavas pag.; 2.Dzelzceļnieku7-3, Eleja; 3.Celtniecības18-8, Eleja; 4.Celtniecības18-7, Eleja; 5.Bauskas7-42, Eleja; 6.Bauskas5-28, Eleja; 7.Ziedkalnes26-19, Vilces pag.).
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Slimnīcas iela 3-1, Kalnciems; 2.Draudzības 8-16, Kalnciems).
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē(1.Dzelzceļnieku5-3, Eleja; 2.Draudzības6-29, Kalnciems; 3.Parka 24-17, Eleja; 4.Jaunā skola 6, Valgundes pag.; 5.Klieņi-1, Sesavas pag.; 6.Līgotnes1-7, Glūdas pag.).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.; 2.Ziedkalnes 2-11, Vilces pag.; 3.Pūpolu iela 6-6, Jaunsvirlaukas pag.).
6. Par nedzīvojamās telpas atsavināšanu izsolē(Klieņi-4, Sesavas pag.).
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai (Abgunstes skola, Zaļenieku pagasts).
8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Piestātnes lauks, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Salvijas, Glūdas pag.).
9. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Smilšu iela 3, Svētes pag.).
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Graudiņi, Svētes pag.).
11. Par autobusa atsavināšanu izsolē.
12. Par kustamās mantas atsavināšanu ceturtajā izsolē.
13. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.17, 19.§) “Par mācību maksas atvieglojumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā”.
14. Par NĪN parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Kalnciema-Klīves evaņģēliski luteriskai draudzei.
16. Par rājiena izteikšanu Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Lonertei.
17. Par D.K. atstādināšanu no sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amata.
18. Par tiesas izdevumu atmaksu T.B.
19. Par īpašumu izsoles dalības maksu.
20. Par tiesas izdevumu atmaksu T.B.
21. Par atvainošanos T.B. ģimenei.