+A A
Ceturtdiena, 3. Decembris, 2020
Raita, Jogita, Evija

Komiteju sēdes 15.augustā

13.08.2018
  • plkst. 14:15 Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Plkst. 14:15 Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde

1. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm.
2. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par mežu aizsargjoslu noteikšanu ap Jelgavas pilsētu.
2. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Jaunsvirlaukas pils).
3. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Svirlaukas iela 18).
4. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Sili, Elejas pag.).
5. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
6. Par konkursa „Elejas Tējas namiņš kāzu virpulī” izmaiņām vērtēšanas komisijas sastāvā.
7. Sadarbības līgums ar Wodzislaw pašvaldību (Powiat Wodzisławski) Polijā.

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Mežvidi 64, Glūdas pag.;2.Vilces iela 7, Svētes pag.).
2. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Smilšu iela 14, Svētes pag.; 2.1.masīvs 85, Kalnciema pag.; 3.Dzilnas, Kalnciema pag.; 4.Bruņenieku iela 8, Eleja).
3. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Viesturi 71, Glūdas pag.; 2.Ķīves lauks, Vilces pag.; 3.Pakalniešu pļava, Valgundes pag.).
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Kalnāres, Zaļenieku pag.).
5. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 8-29 ; 2.Draudzības iela 6-56; 3.Jaunības iela 1-41, Kalnciems; 4.Jelgavas iela 6A-13, Līvbērzes pag.; 5.Loka iela 9-19, Kārniņi).
6. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Muižas c.10-4; 2.Muižas c.12-4; 3.Muižas c.14-2; 4.Muižas c.12-3; 5.Muižas c.14-3; 6.Muižas c.12-1; 7.Muiž.c.6-4; 8.Muiž.c.10-1; 9.Muiž.c.12-2; 10.Muiž.c.14-1, Zaļ.p.; 11.Ziedkalnes1-12,Vilces p.; 12. Draudz4-44,Kalnciems)
7. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Tērvetes 28-2, Vilce; Līgotnes 1-16; 1-10; Glūdas pag.; Muižas ceļš 6-3; 10-3; 4-11; 4-3; 4-10; 4-9; 4-1; Milleru ceļš 4-22; 4-18, Zaļenieku pagasts).
8. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Deguļi-3, Zaļenieku pagasts).
9. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jelgavas iela 10-4, Līvbērzes pag.).
10. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē.
11. Par maksas pakalpojumu noteikšanu (Lielplatones muižas komplekss).
12. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm.
13. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
14. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.17-06-A00702-000125) “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 2.daļas īstenošanai.
15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada pašvaldības ceļa “Kūdras purvs – Mellene” izbūve” īstenošanai.
16. Par aizņēmuma ņemšanu Staļģenes SARC telpu pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai.