Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Apvienotā komiteju sēde Nr.2

06.04.2020

08.04.2020., plkst.10:00

Darba kārtība:
1. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Loka iela 7-8, Kārniņi)
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Braņķi-3, Lielplatones pag.)
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.-6. Sesavas pag.; 7.Lības, Vircavas p.; 8.-11. Zaļenieku pag.; 12.-17. Vircavas pag.; 18.-21. Kalnciema pag.)
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kārniņi 8, Jaunsvirlaukas pag.)
5. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un robežu pārkārtošanu (Reikulīši, Vircavas pagasts)
6. Par zemes vienības sadalīšanu
7. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (54620100887, Līvbērzes pag.)
8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Jutas, Glūdas pag.)
9. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Jaunie Braņķi, Lielplatones pag.)
10. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Priedītes, Lielplatones pag.)
11. Par grozījumiem Kalnciema pagasta vidusskolas nolikumā
12. Par grozījumiem Kalnciema vidusskolas nolikumā
13. Par apbūves tiesības piešķiršanu un zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā(Cimdari, Sesavas pag.)