Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Apvienotā komiteju sēde Nr.9

12.11.2020

17.11.2020., plkst. 14:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē( Draudzības iela 8-106, Kalnciems)
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Druvas, Kalnciema pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Lielupes iela 39B, Kalnciems)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ( Vidusstrauti, Platones pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Mazasteres, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Lības, Vircavas pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Baložu iela 38, Svētes pag.; 2.Tumes lauks, Zaļenieku pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Vairogu lauks, Vilces pag.; 2.Mazdzilnas, Kalnciema pag.; 3.Rūpnīcas2, Kalnciems)
9. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Akācijas" un "Stašuļi", Sesavas pag.)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Paceplīši, Glūdas pag.)
11. Par zemes vienības sadalīšanu (54620100987, Līvbērzes pag.)
12. Par zemes vienības sadalīšanu (Stūri, Svētes pag.)
13. Par aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa statusa noteikšanu Elejas muižas parkam
14. Par īres līgumu slēgšanu
15. Par grozījumiem Kultūras pārvaldes nolikumā
16. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā
17. Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu
18. Par pilnvarojumu Jelgavas novada Sporta centram dalībai biedrībā “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”
19. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikumā
20. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā, apstiprināšanu
21. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Amoliņi, Svētes pag.)
22. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Rosības iela 9, Līvbērzes pag.)
23. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ziedonis 68, Līvbērzes pag.)
24. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunciema pļava, Līvbērzes pag.)
25. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Lietuvas iela 65/67-19, Eleja)
26. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Gaismas iela 2-3, Eleja)
27. Pap.DK.Par zemes vienības sadalīšanu (Rudzulauki, Svētes pag.)
28. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu” (sēdes protokols Nr.15, 27.§.)