+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvniecība projekta"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā" ietvaros
Veids:
no 4 000 EUR līdz 42 000 EUR (spēkā līdz 01.03.2017)
Numurs:
KN 2011/2/KF
Iepirkuma apraksts:

1.Finansējuma saņēmējs - SIA ”Kalnciema nami”, Reģ. Nr. 4360301584, Lielupes iela 2, Kalnciems, Jelgavas novads, LV-3016, kontakttālrunis: 630695662.

2.Projekts, kura ietvaros veikta Iepirkuma procedūra - Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/012

3.Iepirkuma procedūras nosaukums - Būvniecība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā” ietvaros ( ID.Nr. KN 2011/2/KF).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 1.iepirkuma daļa „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kalnciema pilsētā”; 2.iepirkuma daļa „Ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu projektēšana un būvdarbi Kalnciema pilsētā”.

4.Iepirkuma priekšmeta apraksts - iepirkuma priekšmets ir būvdarbi vai projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

5.Informācija par iepirkuma procedūras dokumentiem pieejama 204. kab. Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā.

6.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 9.novembris, plkst.10.00.

Objekta apskate(inform.ievietošanas datums- 18.10.2011.g.)
2011.gada 25.oktobrī plkst.10.00(adrese-Lielupes iela 2,Kalnciems, Jelgavas novads) tiek organizēta objekta apskate.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
09.11.2011
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
07.10.2011
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
A.Udalova
Tālrunis:
26388089
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Siltums Jums”
Līguma priekšmets:
1.iepirkuma daļa
Līguma cena:
379'660.05
Līguma valūta:
LVL
Līguma noslēgšanas datums:
-
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Siltums Jums”
Līguma priekšmets:
2.iepirkuma daļa
Līguma cena:
1'479'254.37
Līguma valūta:
LVL
Līguma noslēgšanas datums:
-