Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Ceļu uzturēšanas klases Jelgavas novada pagastu teritorijās

Drukāt

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu, sākot ar 2021.gada 1.aprīli līdz 2021.gada 31.oktobrim Jelgavas novadā noteikt ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai Jelgavas novada pagastu teritorijās (2021.gada 1.aprīļa Jelgavas novada pašvaldības rīkojums Nr. Nr. JNP/3-2/21/59):


Jelgavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība

Ielu un ceļu saraksti uz 01.01.2021.gadu:

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.361 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība", saraksts uz 19.01.2021.elektroniski saskaņots un reģistrēts valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi".