Plānotās atsavināmās zemes vienības

Plānotās atsavināmās zemes vienības 2021.gadā