+A A
Trešdiena, 24. Aprīlis, 2019
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.jūnijā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Ausekļa ielā 42-4, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000172, kas sastāv no dzīvokļa 34,4m² platībā un kopīpašuma 344/3337 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.maijā plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Smildziņas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040519, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040502, platība 1,334ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dimanti”-5, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.martā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē, Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dimanti”-5, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54709000215, kas sastāv no dzīvokļa 32,8m² platībā un kopīpašuma 331/2070 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030207001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54700030207002 palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54700030207003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700030207. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-16, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 25.martā plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-16, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54529000437, kas sastāv no dzīvokļa 40,0 m2 platībā un kopīpašuma 400/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.decembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020694, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0677 – 0,6005 ha platībā.