+A A
Sestdiena, 24. Februāris, 2018
Diāna, Dina, Dins
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole izīrētam valsts dzīvokļa īpašumuam Nr.6 Poķu ielā 26, Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 Poķu ielā 26, Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0249 – sākumcena EUR 1900.00, nodrošinājums EUR 190.00, izsole 29.03.2018. plkst.10.00, pieteikšanās līdz 15.03.2018. plkst. 16.00.

Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 27.februārī, plkst. 10.00,  Zaļenieku pagasta pārvaldes telpās, Centra ielā 9, Zaļenieki, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko  mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem:

  • BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, izgatavots 2000.gadā.
  • OPEL ASTRA G valsts reģistrācijas Nr. DE 7755, izgatavots 2003.gadā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 004 0138.

Atklāta mutiska izsole ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 29.martā plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 005 0243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības - starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0243.

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam “Deguļi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 29.martā plkst.9:30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam “Deguļi”-4, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0274, kas sastāv no dzīvokļa 21,5 m² platībā, kopīpašuma 215/3087 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064.

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam “Deguļi”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 29.martā plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam “Deguļi”-3, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0281, kas sastāv no dzīvokļa 19,5 m² platībā, kopīpašuma 195/3087 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5496 001 0064.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Mazgladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Mazgladiolas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 007 0124, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,72 platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0042.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 5-36, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 5-36, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 30,6 m² platībā, kopīpašuma 306/17456 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 001.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-33, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 41,8 m² platībā, kopīpašuma 418/17471 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0274 002.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-3, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-3, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv dzīvokļa 38,9 m² platībā, kopīpašuma 391/2216 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 003 0260.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”-11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”-11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 35,0 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0029 014 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 002 0074.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Baloži”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Baloži”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības - zemes starpgabala- 2,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0333.

UZMANĪBU! Atcelta Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā izsole

Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 4.janvāra  rīkojumu Nr. JNP/3-2/18/6 tiek atcelta Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5490 004 0138) izsludinātā  izsole, kas paredzēta Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama iela 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā 2018.gada 11.janvārī plkst.10:30

ATCELTA! Atklāta mutiska atkārtota (otra) izsole nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

IZSOLE ATCELTA! Plašāk lasīt šeit.

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.janvārī plkst.10:30 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu (otro) izsoli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 004 0138, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 004 0138.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Gusti”-4, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 18.janvārī plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Gusti”-4, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 900 0229, kas sastāv no dzīvokļa 33,1 m² platībā, kopīpašuma 331/1894 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0096.