+A A
Piektdiena, 22. Septembris, 2017
Maigurs, Mārica, Māris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Nr.12 Ceļmalas ielā 4, Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 900 0258, valsts ½ domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 350.00, nodrošinājums EUR 35.00, izsole 26.10.2017. plkst. 11:30, pieteikšanās termiņš līdz 12.10.2017. plkst. 16:00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā – izsoles sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 02.11.2017. plkst. 11-30, pieteikšanās termiņš līdz 19.10.2017. plkst. 16:00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus

  • Nr.1 “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā – sākumcena EUR 300.00, nodrošinājums EUR 30.00, izsole 27.10.2017. plkst. 14‑30, pieteikšanās līdz 12.10.2017. plkst.16:00;
  • Nr.3 “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā – sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 26.10.2017. plkst. 13‑00, pieteikšanās līdz 12.10.2017. plkst.16:00.

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo par nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:
28.08.2017. noslēgts nekustamā īpašuma “Maliņas ferma” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54520010222, nomaksas pirkuma līgums. Pirkuma cena 4710,00 EUR.

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 7,2 ha platībā “Rumpauši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 28.septembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 7,2 ha platībā “Rumpauši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560080062.

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 2,0 ha platībā “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 28.septembrī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 2,0 ha platībā “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560100397.

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 8,0 ha platībā “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 28.septembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 8,0 ha platībā “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560100397.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Tirgus iela 2”, Kalnciema pag.

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Tirgus iela 2”, kas sastāv no zemes vienības 0.0514ha platībā un būves ar kopējo platību 120,30m2.

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2 Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2  Vilces pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54909000205, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m² platībā.

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-3 Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.9.30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-3  Vilces pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54909000204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kveldes iela 25-4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 18.oktobrī plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē „Atspulgi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kveldes iela 25-4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000219, kas sastāv no dzīvokļa 26,7m2 platībā.

Atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Avēni”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 5.oktobrī  plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Avēni”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0253, kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m² platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Mežiņš”, Valgundes pagastā, Jelgavas novad

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.oktobrī  plkst.14:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mežiņš”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 002 0414, kas sastāv no meža zemes vienības 16,46 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Smiltnieku mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.oktobrī  plkst.15:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Smiltnieku mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 010 0083, kas sastāv no meža zemes vienības 20,38 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-1, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 19.oktobrī  plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-1, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5456 900 0449, kas sastāv no dzīvokļa 47,2 m² platībā.

Apstiprināti akciju sabiedrības "Lielplatone" valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi (jaunā redakcijā)

VAS "Privatizācijs aģentūra" paziņo: 2017.gada 3.augustā ir apstiprināti akciju sabiedrības "Lielplatone" valsts kapitāla daļas  pārdošanas noteikumi (jaunā redakcijā). 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Akmeņu ielā, Kaļķī, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 8.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Akmeņu ielā 17-5, Kaļķī, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no  dzīvokļa 71,1m² platībā, kopīpašuma 695/7899 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējums 54310010082001, būves ar kadastra apzīmējumu 54310010082002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54310010082.