+A A
Sestdiena, 18. Augusts, 2018
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

VAS "Latvijas Pasts" izsoles kārtībā pārdod nekustamo īpašumu Austrumu ielā 9-1, Vilcē, Vilces pagastā

VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli 18.09.2018., plkst. 9:30 Ziemeļu ielā 10, lidostā "Rīga", Mārupes novadā, nekustamo īpašumu Austrumu ielā 9-1, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54909000020.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Graudiņi”, Svētes pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.septembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Graudiņi”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820050049, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820050049 platībā 11,6 ha un  dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54820050049001.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības iela 6-29, Kalnciemā, Kalnciema pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.septembrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14 , Kalnciemā. Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 6-29, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000864, kas sastāv no dzīvokļa 31,9 m² platībā, kopīpašuma 319/55152 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010008001un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010008. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000215, kas sastāv no nedzīvojamās telpas29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu54740100038. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-1 , Sesavas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-1 , Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000221, kas sastāv no dzīvokļa 57,7 m² platībā, kopīpašuma 577/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740100038.

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”- 11, Vilces pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ziedkalnes 2”- 11, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000166, kas sastāv no dzīvokļa 35,0 m² platībā, kopīpašuma 350/9163 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900020029014 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900020074. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 5-3, Elejā, Elejas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 5-3, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000657, kas sastāv no dzīvokļa 28,2 m² platībā, kopīpašuma 282/1993 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 544800600560001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060560002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060560.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Parka iela 24-17, Elejā, Elejas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 35, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 24-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000652, kas sastāv no dzīvokļa 34,6 m² platībā, kopīpašuma 332/9301domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060428001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060428. 

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.septembrī plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480020016006. 

Atklāta mutiska (atkārtota) izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagasts

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 27.septembrī plkst.10.00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes iela 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-6, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54569000451, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m² platībā, kopīpašuma 448/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54560010091 un 54560010095. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-7, Glūdas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.septembrī plkst.9:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-7, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54529000431, kas sastāv no dzīvokļa 29,0 m2 platībā un kopīpašuma 290/7297 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā skola”-6, Valgundes pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 25.septembrī plkst. 16:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunā skola”-6, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54869000221, kas sastāv no dzīvokļa 28,7 m² platībā, kopīpašuma 287/2689 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54860110019001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860110019. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Siliņi 31”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 1489, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1489 - 0,0713 ha platībā. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 43,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 002 011.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.9.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0117, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 26,49 ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 0746, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0746 - 0,0643 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.13:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 2-2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000219, kas sastāv no dzīvokļa 43,8 m², kopīpašuma 438/1521 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 005 0065.