+A A
Svētdiena, 18. Augusts, 2019
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Lielvirši”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 3.septembrī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam "Lielvirši" Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 54600020082, 22,73 ha platībā.

 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Vecais lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Vecais lauks”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040485, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040424, platība 1,0448ha. 

Atklāta mutiska izsole trešo izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.septembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku trešo izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060512, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,7397ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060460 un uz tā esošas avārijas stāvoklī esošas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060023002. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 5-28, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Bauskas iela 5-28, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000667, kas sastāv no  dzīvokļa 41,7 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060274001.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Bauskas iela 9-9, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst.9.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Bauskas iela 9-9, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000672, kas sastāv no  dzīvokļa 31,1 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060274003. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Parka iela 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.septembrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Parka iela 26-11, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000466, kas sastāv no  dzīvokļa 34,8 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060427001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060427. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 16-3, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26.septembrī plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Jelgavas iela 16-3, Līvbērze, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.5462 900 0422, kas sastāv no dzīvokļa 44,8 m2 platībā un kopīpašuma 419/1964 domājamām daļām no zemes vienības, kadastra apzīmējums 5462 006 0262 un dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 5462 006 0262 001. 

Rakstiskas atkārtotas (otrās) izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 23.septembrī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko rakstiskas atkārtotas, otrās, izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860020101, kas sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860020415, tai skaitā mežaudze 2,03 ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-4, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pūpolu iela 6-4, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54569000458, kas sastāv no dzīvokļa 14 m² platībā un kopīpašuma 140/3426 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560010091001 un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 54560010091 un 54560010095. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ausekļa iela 42”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 27.augustā plkst.10:30 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ausekļa iela 42”, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700070154, kas sastāv no 2562/3337 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700070154001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700070154. 

Atkārtota atklāta mutiska (ceturtā) izsole ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežvidu lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 27.augustā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku ceturto izsoli ar lejupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežvidu lauks”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700010050, kas sastāv no zemes vienības 2,88ha platībā. 

Atkārtota atklāta mutiska (trešā) izsole nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.augustā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu, atkārtotu trešo mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Drapas”-3, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54929000223, kas sastāv no dzīvokļa 39m² platībā un kopīpašuma 390/1498 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020031001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020031.