+A A
Trešdiena, 19. Jūnijs, 2019
Nils, Viktors
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Izsole notiek 2019.gada 9. jūlijā plkst. 10:00, Platones pagasta pārvaldes telpās, "Atspulgi", Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3036, atsevišķi izsolot katru automašīnu.

  • Nissan X-trail, valsts reģistrācijas Nr. OV 13, izgatavots 2005.gadā
  • Kia Cerato, valsts reģistrācijas Nr. GJ 3668, izgatavots 2007.gadā.
  • KIA Sportage, valsts reģistrācijas Nr. HC 1022, izgatavots 2008.gadā.
  • FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas NR.GC 6883, izgatavots 2006.gadā.

Rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Izsole notiks 2019.gada 9. jūlijā, plkst. 10:00, Lielplatones pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses – Alejas iela-7, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, atsevišķi izsolot katru transportlīdzekli.

  • Autobuss Volvo B10, valsts reģistrācijas Nr HR 6023, 2001. gada izlaidums;
  • Kravas automašīna VW LT50, valsts reģistrācijas EE 3442, 1983. gada izlaidums

Mutiska atkārtota (otrā) izsole nekustamam īpašumam Ziedkalnes ielā 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.jūlijā plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu otro atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Ziedkalnes iela 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5490 900 0018, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 69,7 m² platībā un kopīpašuma 697/11495 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0205. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dzērves”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.jūlijā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dzērves”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700030061, kas sastāv no zemes vienības 2,03ha platībā. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dambja dārzi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.jūlijā plkst.10:30 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dambja dārzi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700030186, kas sastāv no zemes vienības 0.6096ha platībā. 

IZSOLE ATCELTA! Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pagastmājas lauks”, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2019. gada 15. maija rīkojumu Nr.JNP/3-2/19/108 tiek atsaukta izsole nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 5490 003 0332 "Pagastmājas lauks", Vilces pagastā, Jelgavas novadā. 

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-10, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.10:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Celtniecības iela 18-10, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000659, kas sastāv no  dzīvokļa 14,1 m², kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458001 un būves ar kadastra apzīmējumu 544800601458002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamam īpašumam Stacijas iela 7A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Stacijas iela 7A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060495, kas sastāv no  zemes vienības 0,1368 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060495.

Atkārtota atklāta mutiskā (otrā) izsole nekustamam īpašumam Stacijas iela 5A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Stacijas iela 5A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060496, kas sastāv no  zemes vienības 0,109 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060452. 

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 32, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060512, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,7397ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060460 un uz tā esošas avārijas stāvoklī esošas dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060023002. 

Atklāta atkārtota (trešā) mutiskā izsole nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 20. jūnijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu trešo mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m² platībā, kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070266001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070266. 

Atklāta mutiska izsole cirsmai nekustamā īpašumā "Bērzkroga kapi", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 27. jūnijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli cirsmai - galvenā cirte 1,06 ha platībā nekustamā īpašuma „Bērzkroga kapi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560050104, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54560050104.