+A A
Otrdiena, 11. Decembris, 2018
Valdis, Voldemārs, Valdemārs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Cerato

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 8.janvārī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās,  Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3021,  rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli  kustamai mantai- vieglajam pasažieru transportlīdzeklim: Kia Cerato , valsts reģistrācijas Nr. GJ 3668, izgatavots 2007.gadā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Salvijas”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.janvārī plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Salvijas”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520050022, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050040 - 2,75 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Piestātnes lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.februārī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Piestātnes lauks”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560100415, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560100412 – 17,87 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Grāvmaļi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 24.janvārī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Grāvmaļi”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54600010314, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600010319 – 1,73ha platībā.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Jaunie Muntēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Jaunie Muntēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā – izsoles sākumcena EUR 800.00, nodrošinājums EUR 80.00, izsole 24.01.2019. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 10.01.2019. plkst.16-00.

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 1,05 ha platībā “Plūdi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.decembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 1,05 ha platībā “Plūdi”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560110190. Izsoles nosacītā sākumcena 55,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties zemāk rakstā, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā, 302.kab.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.decembrī plkst. 10.00  Platones pagasta pārvaldes telpās,  Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3021.,  rīko  mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai- vieglajiem pasažieru transportlīdzekļiem:

  •  VW PASSAT , valsts reģistrācijas Nr. HH 4424, izgatavots 2005.gadā.
  •  FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas Nr. GC 6883, izgatavots 2006.gadā. 

Atklāta izsole nekustamajam īpašumam Dārza iela 2-5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.janvārī plkst. 10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Dārza iela 2-5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54489000273, kas sastāv no dzīvokļa 42,4 m², kopīpašuma 424/3560 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060226002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060576. 

Atklāta izsole nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-13, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 7.janvārī plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Bauskas iela 7-13, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr. 54489000661, kas sastāv no dzīvokļa 30,5 m², kopīpašuma 305/17471 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu  54480060274002. 

Atklāta izsole nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 10.janvārī plkst. 9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m², kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070266001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740070266. 

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.decembrī  plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē rīko atklātu atkārtotu otro  izsoli nekustamajam īpašumam “Klieņi”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000215, kas sastāv no nedzīvojamās telpas 29,7 m² platībā, kopīpašuma 297/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5474 0100038001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 010 0038. 

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam ”Klieņi”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.decembrī plkst. 9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā  rīko atklātu atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam ”Klieņi”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000221, kas sastāv no dzīvokļa 57,7 m², kopīpašuma 577/1638 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740100038001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740100038. 

Atklāta atkārtota (ceturtā) mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 10.decembrī plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku ceturto izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.decembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020694, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0677 – 0,6005 ha platībā. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Parka iela 13, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.decembrī plkst.10:30 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Parka iela 13, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020629, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0672 – 0,2953 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0629 001.