+A A
Sestdiena, 16. Februāris, 2019
Jūlija, Džuljeta
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 26-19, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 21. martā plkst. 9.30 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 26-19, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000178, kas sastāv no dzīvokļa 42,4 m² platībā, kopīpašuma 388/11495 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900010205001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900010205. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 21. martā plkst. 9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Ziedkalnes iela 26-2, Ziedkalnē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000018, kas sastāv no nedzīvojamām telpām  69,7 m² platībā, kopīpašuma 697/11495 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900010205001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900010205. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 7-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 19. martā plkst. 10.30 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku iela 7-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000662, kas sastāv no dzīvokļa 66,5 m² platībā, kopīpašuma 665/2641 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060559001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060559002, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060559003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060559.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Sili”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 19. martā plkst. 10.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Sili”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000660, kas sastāv no dzīvokļa 56,6 m² platībā, kopīpašuma 566/1762 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480090004001. 

Atklāta atkārtota (otrā) mutiska izsole nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 21. martā plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu otro izsoli nekustamajam īpašumam Bērzu iela 8-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000189, kas sastāv no dzīvokļa 34,9 m² platībā, kopīpašuma 334/13432 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740070266001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740070266. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Stadiona iela 3-12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.martā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Stadiona iela 3-12, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000870, kas sastāv no dzīvokļa 36,7 m² platībā un kopīpašuma 367/4338 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010072001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010072. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Lietuvas iela 65/67-26, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 19. martā plkst. 11.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Lietuvas iela 65/67-26, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000663, kas sastāv no dzīvokļa 40,6 m² platībā, kopīpašuma 406/16080 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060421001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060421. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Lielupes iela 13-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.martā plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Lielupes iela 13-4, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000871, kas sastāv no dzīvokļa 45,1 m² platībā un kopīpašuma 458/6010 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010020001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010020. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Draudzības iela 4-2, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.martā plkst.11.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Draudzības iela 4-2, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54119000819, kas sastāv no dzīvokļa 35,2 m² platībā un kopīpašuma 352/21381 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010014001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010014.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dimanti”-5, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 14.martā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē, Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dimanti”-5, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54709000215, kas sastāv no dzīvokļa 32,8m² platībā un kopīpašuma 331/2070 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700030207001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54700030207002 palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54700030207003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54700030207. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-16, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 25.martā plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-16, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54529000437, kas sastāv no dzīvokļa 40,0 m2 platībā un kopīpašuma 400/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-10, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 25.martā plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Līgotnes 1”-10, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54529000436, kas sastāv no dzīvokļa 23,2 m2 platībā un kopīpašuma 232/7297 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 14.decembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Smilšu iela 12, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020694, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0677 – 0,6005 ha platībā.