+A A
Ceturtdiena, 9. Aprīlis, 2020
Valērija, Žubīte

Izsoles

Jelgavas novada pašvaldība meklē telpas savu pakalpojumu nodrošinājumam

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada  21 .aprīlī plkst. 10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – transportlīdzeklim Dacia Logan , valsts reģistrācijas Nr. HA 1139, izgatavots 2008.gadā.

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 7.maijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110141 un uz tās esošām būvēm – administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560110141001 un divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 54560110141003 un 54560110141004. 

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienībai 0,43 ha platībā Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.aprīlī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Lielā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli

Izsludināta kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu

  • Ford Transit , valsts reģ. Nr.DM 9107, brīvo cenu 200 EUR
  • Peugeot Partner, valsts reģ. Nr.GH 142,brīvo cenu 200 EUR
  • VW Golf, valsts reģ. Nr. FT 4342, brīvo cenu 800 EUR

Interesentam pieteikties pie Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Daiņa Keidāna, zvanot pa tālr. - 29124567 līdz 6.aprīlim.

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.aprīlī plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5,Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platībā un kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.aprīlī plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5,Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54489000642, kas sastāv no dzīvokļa 16,8 m² platībā un kopīpašuma 168/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.aprīlī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5,Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54489000665, kas sastāv no dzīvokļa 26,2 m² platībā un kopīpašuma 262/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 23.aprīlī plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m² platībā un kopīpašuma 606/12923 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740070267001 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740070267. 

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Pūpolu iela 7-2, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.aprīlī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Pūpolu iela 7-2, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000460, kas sastāv no dzīvokļa 29,4 m² platībā un kopīpašuma 294/2362 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010089001 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560010089.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Bori”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.aprīlī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Bori”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560050042, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560050042 – 2,06 ha platībā. 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Celmāji” Platones pagastā, Jelgavas novadā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Celmāji” Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000254.

Atklāta mutiska izsole par nedzīvojamo telpu nomas tiesībām Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamo telpu (komercdarbībā izmantojamas telpas) 143,2 m² platībā, kas atrodas Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54560100280, nomas tiesību mutisko izsoli.