+A A
Svētdiena, 27. Septembris, 2020
Ilgonis, Ādolfs

Izsoles

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Kveldes ielā 25-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Kveldes ielā 25-2, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0255

Atklāta mutiska atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000210, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 94,1 m² platībā, kopīpašuma 941/4320 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740060049.

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000210, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m² platībā, kopīpašuma 657/4320 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740060049.

Atklāta mutiska atkārtota izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.oktobrī plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platībā, kopīpašuma 317/2536 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.oktobrī plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54310030227, kas sastāv no zemes vienības 8,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030227.

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.oktobrī plkst.11:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060675, kas sastāv no zemes vienības 0,3696 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060675. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Spāres”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.13:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Spāres”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740060086, kas sastāv no zemes vienības 1,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740060547.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Zeltiņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.14:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Zeltiņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740090091, kas sastāv no zemes vienības 5,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740090613.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Lapsas”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.11:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Lapsas”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740080062, kas sastāv no zemes vienības 4,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080595. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Alkšņu lauks”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.10:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Alkšņu lauks”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740050110, kas sastāv no zemes vienības 1,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740050551. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Gailīši”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Gailīši”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740060095, kas sastāv no zemes vienības 2,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740060618. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Gaujas”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Gaujas”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740070403, kas sastāv no zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu54740070589. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Vasaras”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 15.oktobrī plkst.13:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Vasaras”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740070385, kas sastāv no zemes vienības 1,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740070567.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Jurīši”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 29.oktobrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Jurīši”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960070114, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960070114, platība 7,0ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Dārtas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.oktobrī plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Dārtas”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960020170, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960020096, platība 1,06ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mārītes”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 22.oktobrī plkst.9:30 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mārītes”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960020171, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960020097, platība 0,6456ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Lielkalēji”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 29.oktobrī plkst.10:00 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Lielkalēji”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54600010341, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600010124, platība 3,86ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Pūcītes”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.oktobrī plkst.11:00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Pūcītes”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920010540, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920010257, platība 5,01ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mazmigaļas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.oktobrī plkst.10:00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mazmigaļas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920050214, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920050212, platība 4,18ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Vecliepas”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 29.oktobrī plkst.10:30 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Vecliepas”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54600010343, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54600010335, platība 2,0845ha.