+A A
Ceturtdiena, 23. Novembris, 2017
Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 7.decembrī plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Glūdas skola”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 006 0108, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 006 0108 - 3,79 ha platībā un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 5452 006 0108 001, 5452 006 0108 002, 5452 006 0108 003 un 5452 006 0108 004.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā – izsoles sākumcena EUR 400.00, nodrošinājums EUR 40.00, izsole 02.11.2017. plkst. 11-30, pieteikšanās termiņš līdz 19.10.2017. plkst. 16:00.

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole zemes vienības daļai 7,2 ha platībā “Rumpauši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 28.septembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 7,2 ha platībā “Rumpauši”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54560080062.

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2 Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2  Vilces pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54909000205, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m² platībā.

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-3 Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.oktobrī plkst.9.30 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-3  Vilces pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr. 54909000204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Smiltnieku mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 9.oktobrī  plkst.15:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Smiltnieku mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 010 0083, kas sastāv no meža zemes vienības 20,38 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Akmeņu ielā, Kaļķī, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 8.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Akmeņu ielā 17-5, Kaļķī, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no  dzīvokļa 71,1m² platībā, kopīpašuma 695/7899 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējums 54310010082001, būves ar kadastra apzīmējumu 54310010082002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54310010082.