+A A
Sestdiena, 22. Jūlijs, 2017
Marija, Marika, Marina
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Akmeņu ielā, Kaļķī, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 8.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam Akmeņu ielā 17-5, Kaļķī, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no  dzīvokļa 71,1m² platībā, kopīpašuma 695/7899 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējums 54310010082001, būves ar kadastra apzīmējumu 54310010082002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54310010082.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Klieņi”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.11.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko   atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Klieņi”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0209, kas sastāv no dzīvokļa 33,5 m², kopīpašuma 335/1850 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.10.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko   atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0210, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 94,1 m², kopīpašuma 941/4320 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.10.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko   atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-4, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0174, kas sastāv no dzīvokļa 23,9 m², kopīpašuma 246/4320 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko   atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-11, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0208, kas sastāv no dzīvokļa 89,8 m², kopīpašuma 845/12923 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Parka iela 8-18, Elejā, Elejas pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.augustā plkst.11.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Parka iela 8-18, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0646, kas sastāv no dzīvokļa 58,4 m² , kopīpašuma 584/11758 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.augustā plkst.10.30 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dārza iela 13-14, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0640, kas sastāv no dzīvokļa 55,9 m² , kopīpašuma 522/14118 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Dārza iela 15-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.augustā plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dārza iela 15-17, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0632, kas sastāv no dzīvokļa 34,4 m² , kopīpašuma 344/19280 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Sniedziņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 17.augustā plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Sniedziņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 006 0090, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0599.

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 31.augustā plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0105, kas sastāv no dzīvokļa 60,8 m² , kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kūts, šķūņa un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.augustā plkst.10.00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0205, kas sastāv no dzīvokļa 60,3 m² , kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.augustā plkst.9.30 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Ķīves skola”-3, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 900 0204, kas sastāv no dzīvokļa 62,2 m² , kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mazlībēni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.augustā plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē, Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mazlībēni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5490 006 0142, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,228 ha platībā ar kadastra apzīmējumu  54900060142, dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Mazā Straumes iela 5-25, Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.augustā plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 7, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Mazā Straumes iela 5-25, Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 900 0103, kas sastāv no dzīvokļa 50,7 m² platībā, kopīpašuma 488/13423 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Liepu iela 10, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.augustā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Liepu iela 10, Mazlaukos, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5492 502 0007, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 5492 002 0091 026, platībā 63,7 m ².

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Alejas iela 15-6, Lielplatonē, Lielplatones pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.augustā plkst.10.30 Lielplatones pagasta pārvaldē Alejas ielā 7, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Alejas iela 15-6, Lielplatonē, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5460 900 0199, kas sastāv no dzīvokļa 15,7 m² platībā, kopīpašuma 157/3715 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Veckupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.augustā plkst.9.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Veckupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0295, kas sastāv no dzīvokļa 62,4 m² platībā, kopīpašuma 624/3377 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un zemes. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Laumītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.septembrī plkst.14.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Laumītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 009 0155, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 009 0087. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.septembrī plkst.13.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Rozēnzeme”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 006 0424, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,5 platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 006 0214.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Zvejnieku krasts”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.septembrī plkst.11.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Zvejnieku krasts”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 007 0103, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 7,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 007 0103.