+A A
Sestdiena, 23. Jūnijs, 2018
Līga
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Pļavas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0118, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 43,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 002 011.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 11.septembrī plkst.9.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Lieltetes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 002 0117, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 26,49 ha.

Atklāta mutiska cirsmas (koksnes) izsole nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.11.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmas (koksnes) izsoli - kailcirte 1,61 ha platībā nekustamā īpašuma „Skujas”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 5462 001 0079, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5462 001 0078.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Upmaļu gārša”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.10.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Upmaļu gārša”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 005 0058, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 005 0058 - 2,91 ha platībā, tai skaitā  2,85 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Velna dīķis”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 2.augustā plkst.9.00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Velna dīķis”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5462 008 0125, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 27,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0064.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.16.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Stumbri”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0235, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0235 - 37,01 ha platībā, tai skaitā 34,97 ha mežs un neapbūvētas meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0287 - 2,58 ha platībā, tai skaitā 2,53 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Jenoti”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.15.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Jenoti”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0095, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0095 - 3,97 ha platībā, tai skaitā 3,76 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Saknes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.14.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Saknes”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 003 1795, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1795 - 32,95 ha platībā, tai skaitā 32,44 ha mežs un neapbūvētas meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 1916 - 4,81 ha platībā, tai skaitā 4,7 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Vilki”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.13.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Vilki”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 007 0096, kas sastāv no neapbūvētas  meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 007 0096 - 3,16 ha platībā, tai skaitā 3,01 ha mežs.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.11.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Stirnas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 005 0026, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 23,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 005 0026.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.10.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Viesturi 71”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 0746, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0746 - 0,0643 ha platībā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.jūlijā plkst.9.00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Ūdeļu 8”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0216, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,4604 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0216.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 19.jūlijā plkst. 10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli ar pretendentu atlasi nekustamajam īpašumam "Akmentiņi" Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5492 005 0243, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības - starpgabala 1,42 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 005 0243.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 16.jūlijā plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pakalniešu pļava”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 004 0276, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,9923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5486 004 0425.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Dzirnavu iela 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.jūlijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dzirnavu iela 18, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 002 0580, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,625 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0580.

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Draudzības iela 12A-124, Kalnciemā, Kalnciema pagastā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 3.jūlijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Draudzības iela 12A-124, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000860, kas sastāv no dzīvokļa 34,3m2 platībā un kopīpašuma 343/68712 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010011001, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010011002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010011.

Atklāta atkārtota mutiska izsole ar slepeno cenu nekustamajam īpašumam “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst. 11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar slepeno cenu nekustamajam īpašumam “Līvu ferma”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740110060, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740110060.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.10:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Alņi”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740080049, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 2,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080600 (t.sk.mežs 0,62 ha).

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Čiekuri”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.10:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Čiekuri”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740080036, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740080599 (t.sk.mežs 2,08 ha).

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Zemgaļu lauks”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 9.augustā plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zemgaļu lauks”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740020054, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54740020054 .