Sestdiena, 17. Aprīlis, 2021
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis

Izsoles

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Pienenes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130723, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130276. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Pienenes” Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.maijā plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldes ēkā Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Pienenes”  Poķos, Platones pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54700050165, kas sastāv no zemes vienības 1,2514 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54700050155. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “2.masīva augļu dārzs Nr.91”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 11.maijā plkst.10:30 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “2.masīva augļu dārzs Nr.91”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54310030175, kas sastāv no zemes vienības 0,14 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030175. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Lielupes iela 39B” Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 11.maijā plkst.10:00 Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Lielupes iela 39B”  Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr. 54110010120, kas sastāv no zemes vienības 0,1893 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010120. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Upesliepas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.10:30 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Upesliepas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130104, kas sastāv no trim neapbūvētām lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienībām - 0,9384 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130217, 1,2060 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130219 un 1,3223 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130314. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 17.maijā plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Spilves”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860130721, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130449. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Plūmītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Plūmītes”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620090161, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 5,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620090090. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Viesturi 300”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.maijā plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Viesturi 300”, Viesturciems, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520030947, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0608 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520030947. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Jutas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 10.maijā plkst.13:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Jutas”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520010057, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520010057. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-6, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-6, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000212, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 35,4 m² platībā , kopīpašuma 354/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-1, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-1, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000211, kas sastāv no dzīvokļa 28,1 m² platībā , kopīpašuma 281/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.10:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900040138, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900040138.

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 20.maijā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves skola”-4, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000213, kas sastāv no dzīvokļa 64,6 m² platībā , kopīpašuma 646/2831 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050057001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050057. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Skolas iela 11”- 2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Skolas iela 11”- 2, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54749000233, kas sastāv no dzīvokļa 54,7 m² platībā , kopīpašuma 547/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740040035001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740040035. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana ar pretendentu atlasi starpgabalam nekustamajam īpašumam „Mūrnieki”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:30 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu ar pretendentu atlasi starpgabalam nekustamajam īpašumam „Mūrnieki”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54900070158, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 3,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900070158.

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Ķīves”-2, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000206, kas sastāv no dzīvokļa 49,8 m² platībā , kopīpašuma 498/1957 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900050058001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900050058. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Celtniecības iela 18-1”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Celtniecības iela 18-1”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platībā , kopīpašuma 347/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060458. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam „Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 13.maijā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam „Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.549000200062, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 2,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900020062.