+A A
Sestdiena, 27. Maijs, 2017
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam „Vēdzeles”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 15.jūnijā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam „Vēdzeles”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.5492 001 0477, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 3,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0284.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ābeļdārzs”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 14.jūnijā  plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ābeļdārzs”, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5482 006 0038, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,6 ha platībā.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Kveldes ielā 25, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Kveldes ielā 25, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā – izsoles sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 15.06.2017. plkst. 10-00, pieteikšanās termiņš līdz 01.06.2017. plkst. 16-00.

Apstiprināti valsts īpašuma objekta “Maliņas ferma” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, privatizācijas noteikumi

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti valsts īpašuma objekta “Maliņas ferma” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0222, privatizācijas noteikumi. Objekts sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5452 001 0222 – 0,45 ha platībā un vienas būves - kūts (būves kadastra apzīmējums 5452 001 0117 003) ar kopējo platību 434,7 m2.Objekta nosacītā cena - EUR 5700,00.