+A A
Trešdiena, 29. Marts, 2017
Agija, Aldonis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Rencēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Rencēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā – sākumcena EUR 500.00, nodrošinājums EUR 50.00, izsole 19.05.2017. plkst. 13-00, pieteikšanās līdz 02.05.2017. plkst. 16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348; 67021413; 67021300.

 

Privatizācijas aģentūra paziņo par zemesgabala pirkuma līguma noslēgšanu Jelgavas ielā 31, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:
 
17.02.2017. noslēgts zemesgabala Jelgavas ielā 31, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kad. Nr.54110010184, pirkuma līgums. Pircējs SIA “Easy Pack”, pirkuma cena 5387 EUR.

Atklāta mutiska izsole zemes īpašumam ar kadastra nr. 54860100438 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.aprīlī plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienībai 1,4 ha platībā Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54860100438.

Atklāta mutiska izsole zemes īpašumam ar kadastra nr. 54860100445 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.aprīlī plkst.10:30 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienībai 1,3 ha platībā Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54860100445

Atklāta mutiska izsole zemes īpašumam ar kadastra nr. 54860100437 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 10.aprīlī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli zemes vienībai 0,7 ha platībā Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apz. 54860100437. 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Izsole notiks 2017.gada 6.aprīlī plkst. 11.30. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Galenieki”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 6.aprīlī  plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Galenieki”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 008 0031, kas sastāv no  neapbūvētas zemes 11,0 ha platībā.