+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Izsoles

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Svirlaukas iela 20-18, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.februārī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Svirlaukas iela 20-18, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000474, kas sastāv no dzīvokļa 54,5 m2 platībā un kopīpašuma 545/11503 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5456010031600.

Atkārtota, trešā, mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pīlādžu iela 2” Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.februārī plkst.10.00 Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu, trešo, mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pīlādžu iela 2” ar kadastra Nr. 54820020716 Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,2777 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820020709.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Niedru iela 1-11, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 18.februārī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Niedru iela 1-11, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000463, kas sastāv no dzīvokļa 34 m2 platībā un kopīpašuma 340/5313 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560100320001.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Mūrnieki”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 23.februārī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Mūrnieki”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900070158, kas sastāv no starpgabala - neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 3,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900070158.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-15, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.februārī plkst.13.00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-15, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000446, kas sastāv no dzīvokļa 57,9 m2 platībā, kopīpašuma 579/7297  domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-6, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.februārī plkst.14.00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-6, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000451, kas sastāv no dzīvokļa 42,4 m2 platībā, kopīpašuma 424/7297 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061.

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grīvas skola”-5, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 9.februārī plkst.9.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grīvas skola”-5, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54929000235, kas sastāv no dzīvokļa 80,3 m2 platībā un kopīpašuma 803/2928 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54920020104001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920020104 un 570/2280 domājamām daļām  no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 54920020104002.

Mutiska atkārtota, otrā, izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam „Apogi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 8.februārī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku atkārtotu, otro, izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam  „Apogi”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100533, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 6,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860100406.

Atklāta mutiska atkārtota izsole nekustamajam īpašumam “Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2021.gada 28.janvārī plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam “Vairogu lauks”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900020062, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54900020062, platība 2,73 ha.