Piektdiena, 28. Janvāris, 2022
Spodris, Kārlis

Izsoles

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Irbenes” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Irbenes”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520040322, kas sastāv no zemes vienības 0,4718 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520040321.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Ziemeļlauks” Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Ziemeļlauks”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54920010544, kas sastāv no zemes vienības 1,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54920010065.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašums “Pienenes” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Pienenes”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54860130723, kas sastāv no zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860130276, zemes vienība izvietota teritorijā ar īpašiem nosacījumiem – dabas parka “Svētes paliene” dabas lieguma zonā. 

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Brūklenes” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Brūklenes”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520040465, kas sastāv no zemes vienības 0,3797 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520040461.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Dzērvenes” Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Dzērvenes”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54520040466, kas sastāv no zemes vienības 2,7914 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520040462.

Elektroniska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Sēnītes” Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jelgavas novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums “Sēnītes”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.54820010685, kas sastāv no zemes vienības 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820010685 un mežaudzes.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Svirlaukas ielā 20, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Svirlaukas ielā 20, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 54.9 m2, un zemes vienības "Strauti", Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54560100316, 549/11503 domājamās daļas.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Svirlaukas ielā 20, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Svirlaukas ielā 20, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, ar kopējo platību 78.2 m2, un zemes vienības "Strauti", Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54560100316, 782/11503 domājamās daļas.

Paziņojums par izsoļu apturēšanu