+A A
Pirmdiena, 23. Aprīlis, 2018
Jurģis, Juris, Georgs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atkārtota atklāta mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.maijā plkst.10:00 Vilces pagasta pārvaldē Tautas nama ielā 2-4, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Grantskalni”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54900040138, kas sastāv no zemes vienības 22,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54900040138.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 17.maijā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Skolas iela 11-1, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000217, kas sastāv no dzīvokļa 46,5 m², kopīpašuma 465/2300 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 004 0035.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Jauniešu centrs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 31.maijā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Jauniešu centrs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0085 - 0,5704 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5462 008 0085 001 ar adresi: Ceriņu iela 1, Vārpa, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam “Kupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 10.maijā plkst.9:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam “Kupčas”-1, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5496 900 0299, kas sastāv no dzīvokļa 36,3 m² platībā, kopīpašuma 363/3377 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54960040309001, 54960040309002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54960040309.

Atkārtota atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 8.maijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atkārtotu (otru) atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Lielupes ielā 19-1,Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000796, kas sastāv no dzīvokļa 53,3m2 platībā un kopīpašuma 537/8115 domājamām daļām no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54110010017001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010017.

Atklāta atkārtota mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.aprīlī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli  ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-7, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000210, kas sastāv no nedzīvojamām telpām 94,1 m², kopīpašuma 941/4320 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049  001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049.

Atklāta atkārtota mutiska izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 26.aprīlī plkst.9.30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Zemgalieši”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000214, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 m², kopīpašuma 657/4320 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049  001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5474 006 0049.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.martā plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā, kopīpašuma 478/3567 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5448 002 0016 006.