+A A
Pirmdiena, 18. Novembris, 2019
Doloresa, Aleksandrs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsoles

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam “Upesvalmji”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 3,0 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12.decembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nomas tiesību izsoli.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Mitsubishi Pajero

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26 .novembrī plkst. 10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Mitsubishi Pajero ar valsts reģistrācijas Nr. KH 3256, izgatavots 2016.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Ceed

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26. novembrī plkst. 10:00 Lielplatones pagasta pārvaldes telpās, Alejas ielā 7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Ceed, valsts reģistrācijas Nr. GR 7749, izgatavots 2007.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim BMW 318

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26. novembrī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās, „Atspulgi”, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim BMW 318, valsts reģistrācijas Nr. JC 7466, izgatavots 2000.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Renault Traffic

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada  26 .novembrī plkst. 10.00 Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Renault Traffic, valsts reģistrācijas Nr. FU 1005, izgatavots 2006.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada  26 .novembrī plkst. 10.00 Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Bora, valsts reģistrācijas Nr. FA 7922, izgatavots 2006.gadā.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim VW Golf

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 26.novembrī plkst. 10:00 Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā,  rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – transportlīdzeklim VW Golf, valsts reģistrācijas Nr. FT 4342, izgatavots 2006.gadā.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.decembrī plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920040131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920040131, platībā 1,13 ha 1935/2131 domājamām daļām. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.11:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Salnīku birzs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560120128, kas sastāv no zemes vienības 0,570ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560120128, tai skaitā mežaudze 0,505 ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mauriņu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110122, kas sastāv no zemes vienības 2,48ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110122, tai skaitā mežaudze 2,30ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Balžu mežs”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560110120, kas sastāv no zemes vienības 8,61ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110120, tai skaitā mežaudze 8,37ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Austrumu iela 9-16, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019. gada 16. decembrī plkst.9.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 9-16, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000058, kas sastāv no dzīvokļa 87,0 m² platībā, kopīpašuma 870/11246 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900030195001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030195.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Kastaņu iela 4-3, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada  pašvaldība 2019. gada 19. decembrī plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m², kopīpašuma 606/12923 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54740070267001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740070267. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-13, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.16:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-13, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, ar kadastra Nr.54529000442, kas sastāv no dzīvokļa 39,9 m2 platībā, kopīpašuma 399/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.15:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-11, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000441, kas sastāv no dzīvokļa 21,7 m2 platībā un kopīpašuma 217/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1"-5, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē Skolas ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līgotnes 1”-5, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000445, kas sastāv no dzīvokļa 21 m2 platībā un kopīpašuma 210/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Rakstiska atkārtota, trešā, izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 2,15 ha platībā, tai skaitā mežaudze 2,03 ha

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko rakstiskas atkārtotas, trešās, izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Kaģu mežs”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860020101, kas sastāv no zemes vienības 2,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54860020415, tai skaitā mežaudze 2,03 ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 0.65 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.10:30 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860100560, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100231, platība 0.65ha.

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Ogas”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, 0.1257 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 16.decembrī plkst.11:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ogas”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54860100570, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100433, platība 0.1257ha. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 22, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, 0.4035 ha platībā

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 11.decembrī plkst.14:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 22, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020703, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020685, platība 0.4035ha.