+A A
Svētdiena, 31. Maijs, 2020
Jūsma, Alīda

Izsoles

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Baložu iela 54, Atpūtā, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.jūlijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Baložu iela 54, Atpūtā, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820010346, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1169 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820010565. 

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.jūlijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110141 un uz tās esošām būvēm – administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560110141001 un divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 54560110141003 un 54560110141004. 

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pirts iela 1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 16.jūnijā plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pirts iela 1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040376, kas sastāv no zemes vienības 0,3354 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960040376 un uz tās esošas būves-pirts ar kadastra apzīmējumu 54960040376001, adrese: Pirts iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov. 

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 16, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.jūnijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 16, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020696, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020679, platība 1,2346ha.

Rakstiskas atkārtotas otrās izsoles piedāvājumu atvēršana dzīvokļa īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 18.jūnijā plkst.9:00 Sesavas  pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas atkārtotas otrās izsoles piedāvājumu atvēršanu dzīvokļa īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr., kas sastāv no dzīvokļa 87,4 m² platībā, kopīpašuma domājamajām 874/4320 daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740060049.

Rakstiskas izsoles piedāvājuma atvēršana nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 1.jūlijā plkst.9:30 Elejas pagasta pārvaldē ,Dārza  ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54480030020, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 0,341 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480030020 un uz tās esošām būvēm – dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54480030020001 un  šķūņa ar kadastra apzīmējumu 54480030020002.

Atklāta mutiska atkārtota trešā izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.jūlijā plkst.10.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu trešo izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000665, kas sastāv no dzīvokļa 26,2 m² platība, kopīpašuma 262/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Atklāta mutiska atkārtota trešā izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.jūlijā plkst.9.30 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu trešo izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-2, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000642, kas sastāv no dzīvokļa 16,8 m² platība, kopīpašuma 168/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Atklāta mutiska atkārtota trešā izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.jūlijā plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu trešo izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platība, kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības iela 4-14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

  Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 2.jūnijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 4-14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000877, kas sastāv no dzīvokļa 26,3 m² platībā, kopīpašuma 263/21381 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010014. 

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 3.jūnijā plkst.9.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Papeles”-8, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000210, kas sastāv no dzīvokļa 40,4m2 platībā, kopīpašuma 404/8078 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54700040062001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54700040062. 

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Kārniņi 8”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.jūnijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kārniņi 8”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560010092, kas sastāv no zemes vienības 0,3040 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560010092 un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010092001, adrese: Pūpolu iela 12, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0258, izsoles sākumcena EUR 1 800.00, izsoles solis – EUR 100.00, nodrošinājums – EUR 180.00