+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Draudzības iela 8-32”

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 19.aprīlī plkst. 10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Draudzības iela 8-32” (kadastra Nr.54119000703) kas sastāv no dzīvokļa 44,6 m² platībā, kopīpašuma 446/62017 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010009001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54110010009, kas atrodas Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 4300 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 430 EUR ar norādi „Draudzības iela 8-32, Kalnciema pag. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50.00 EUR ar norādi „Draudzības iela 8-32, Kalnciema pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.aprīļa plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.