Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Vilces pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pūpoliņi”

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016.gada 19.aprīlī plkst. 10.30 Vilces pagasta pārvaldē, “Ausmas”, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pūpoliņi”, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5490 001 0186, kas atrodas Vilces pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles nosacītā sākumcena – 24600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 2460,- EUR ar norādi „Pūpoliņi”, Vilces pag.. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50.00 EUR ar norādi „Pīpoliņi”, Vilces pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.aprīļa plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26430730.